• CENTRUM POMOCY DZIECKU I RODZINIE

     • Zapraszamy do zapoznania się z działalnością Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie działającym przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Katowicach, ul. Sokolska 23.

      https://sp11katowice.pl/2023/05/centrum-pomocy-dziecku-i-rodzinie/

      SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE KĄCIK RODZICA

    • Projekt  edukacyjny WAKACJE 2023 Z BAŚNIĄ I BAJKĄ
     • Projekt edukacyjny WAKACJE 2023 Z BAŚNIĄ I BAJKĄ

     • wprowadzenie elementów  bajkoterapii do działań z przedszkolakami

      Zajęcia z biblioterapii odbywają się  codziennie po śniadaniu.

      1.WPROWADZENIE   BAJKI LUB BAŚNI  W KAŻDY PONIEDZIAŁEK

      2,  W KOLEJNYCH DNIACH TYGODNIA - DZIAŁANIA INSPIROWANE TEKSTEM NP.  ILUSTROWANIE BAJEK ZA POMOCĄ RÓŻNYCH FORM PLASTYCZNYCH (MALOWANKI, WYKLEJANKI, WYDZIERANKI) I MUZYCZNYCH (MUZYKOWANIE, WYLICZANKI- ŚPIEWANKI, PLĄSY ITP.) ORAZ  RÓŻNYCH ZABAW

      2. UTRWALENIE I PODSUMOWANIE  BAJKI W KAŻDY PIĄTEK  

   • 27.10.2021  w przedszkolu mieliśmy uroczystość

    DZIEŃ KUNDELKA  – nieformalne polskie święto kundelka czyli wszystkich wielorasowych psów .

    W tym dniu w kazdej grupiepoznając śiat kundelka , rozmawialśmy o psiakach, psinkach, pieskach , wykonywali prace plastyczne i wspaniale bawiliśmy się.

    Celem tych działań było:

    • Uwrażliwienie dzieci  na potrzeby zwierząt.
    • Poznawanie obowiązków jakie spoczywają na  właścicielu czworonogów.
    • Zachęcanie do niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom.
    • Ukazanie uczuć i emocji, jakie mogą towarzyszyć ludziom i zwierzętom.

     ...

  • Galeria zdjęć

    brak danych