• WIZYTÓWKA

    •  

     GRUPA 1
     Jesteśmy najmłodszą grupą w przedszkolu

     NASZ GRUPOWY MAIL:

     dziecimp32@onet.eu     Grupę prowadzą:

     mgr Beata Kimmel - wychowawca grupy 

     mgr  Katarzyna Probierz - nauczyciel

     pomoc nauczyciela p.  Anna Flak 

      

      

     Praca wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczna w maluszkach opierać będzie się na:

     • zabawach swobodnych, tematycznych, konstrukcyjnych i dydaktycznych;
     • zabaw w ogrodzie przedszkolnym i spacerów na świeżym powietrzu;
     • pokazie, pogadankach, korzystaniu z doświadczeń;
     • naturalnych i celowo zaplanowanych sytuacjach edukacyjnych;
     • rozwijaniu samoobsługi w zakresie samodzielnego korzystania z toalety i łazienki, spożywania posiłków, ubierania i rozbierania się;
     • rozwijaniu prawidłowej mowy;
     • metodach aktywizujących twórczo dzieci;
     • zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych