• Szanowni Państwo, 

     

    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach, będący organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W rodzinnych formach pieczy zastępczej przebywają dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie mogą pozostawać pod opieką rodziców. Każde dziecko pragnie domu i rodziny, która da wsparcie i poczucie bezpieczeństwa, doceni i wytłumaczy. Jednak nie każde dziecko ma tyle szczęścia, by móc wzrastać w takich warunkach. Niestety na terenie naszego miasta wciąż brakuje rodzin zastępczych gotowych przyjąć pod opiekę dzieci tego potrzebujące.

    W związku z powyższym poszukujemy osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia ciepła i miłości, które jednocześnie są gotowe poświęcić dzieciom czas i serce. Apel kierujemy do osób odpowiedzialnych i odważnych, gotowych podjąć to wyzwanie.

    Zadaniem rodziny zastępczej jest opieka i wychowanie dzieci w tradycyjnym systemie rodzinnym oraz w atmosferze sprzyjającej prawidłowemu rozwojowi dzieci.

    Ośrodek rodzinom zastępczym zapewnia wsparcie psychologiczne, pedagogiczne oraz prawne.

    Informacje dotyczące rodzin zastępczych zawodowych dostępne w:

    Dziale ds. Rodzin z Dziećmi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach

    ul. Jagiellońska 17

    Tel. 32 251 00 87, 32 251 14 51, 32 251 78 17 wew. 119

    e-mail: dr@mops.katowice.pl 

    Informacje dotyczące rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych dostępne w:

    Zespole ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Katowicach

    ul. Wojewódzka 23

    Tel. 32 251 71 31, 32 203 17 50

    e-mail: zpz@mops.katowice.pl

    Informacje zamieszczone są również na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach: www.mops.katowice.pl w aktualnościach „Kampania na Rzecz Rodzicielstwa Zastępczego w Katowicach”.

     

     

     

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych