• Procedury interwencyjne w sytuacjach trudnych i kryzysowych – Ośrodek Rozwoju Edukacji (ore.edu.pl)

   •  

    800 100 100 to bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy psychologicznej dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności takie jak: agresja i przemoc w szkole, cybeprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, depresja i obniżony nastrój, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Ponadto terapeuci i prawnicy Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udzielają konsultacji w zakresie podejmowania interwencji w przypadku podejrzenia przestępstw wobec dzieci, w szczególności wykorzystywania seksualnego, oraz pomocy psychologicznej dla dzieci doświadczonych przemocą i wykorzystywaniem seksualnym i uczestniczących w charakterze świadków i pokrzywdzonych w procedurach prawnych. 

     

                                                    

    Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

    116 111 - telefon zaufania dla dzieci i młodzieży udziela wsparcia dzieciom i młodzieży do 18 r.ż. Telefon jest anonimowy i bezpłatny, działa 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Dzieci mogą porozmawiać z nami o wszystkim: o przyjaźni, miłości, dojrzewaniu, kontaktach z rodzicami, rodzeństwem, problemach w szkole czy emocjach, których doświadczają. Gdy czują się dyskryminowane, kiedy doświadczają przemocy lub są jej świadkiem. Główne działania: wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży: telefoniczne i mailowe, interwencje ratujące zdrowie  

     

    Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie (www.niebieskalinia.pl) :  800 12 00 02

    Centrum Interwencji Komitetu Ochrony Praw Dziecka ( e-mail:  kopd@kopd.pl) : 22 626 94 19

    Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPS Katowice (e-mail: oik@mops.katowice.pl)

                                                                                          32 606 18 00,  32 606 18 08,  669 777 008

    Rzecznik Praw Dziecka : 22 583 66 00 

    Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka : 800 12 12 12

    Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ( e-mail: pcyf[at]pcyf.org.pl) : 22 826 10 16

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych