• Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach realizuje projekt pilotażowy „Inkubator Zawodowej Aktywizacji Seniora”, którego celem jest pomoc seniorom Kobietom 60+ oraz Mężczyznom 65+ w powrocie na rynek pracy, a także zaspokojenie potrzeb kadrowych lokalnych przedsiębiorców.

    Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem pracowników będą mogli skorzystać w ramach projektu ze wsparcia finansowego:

    - PREMII SENIORALNEJ w wysokości 1500 zł przez okres 6 miesięcy wypłacanej w przypadku zatrudnienia w wymiarze co najmniej ½ etatu Kobiety 60+ lub Mężczyzny 65 +. Dodatkowo przewidziane jest wsparcie dla pracownika, który będzie wdrażał nowo zatrudnioną osobę w postaci jednomiesięcznej premii wdrożeniowej w wysokości 500 zł

    - PREMII ADAPTACYJNEJ w wysokość 3000 zł przez okres do 3 miesięcy będącej dofinansowaniem do wynagrodzenia w przypadku zatrudnienia osoby bezrobotnej do 30 r.ż zarejestrowanej w PUP Katowicach. Osoba bezrobotna przez okres 3 miesięcy zostanie przygotowana do przejęcia obowiązków zawodowych przez pracownika przechodzącego na emeryturę.

    Szczegółowe informacje:

    https://katowice.praca.gov.pl/-/16633279-pup-w-katowicach-oglasza-nabor-wnioskow-pracodawcow-o-zatrudnienie-w-ramach-premii-senioralnej-oraz-premii-adaptacyjnej-

    Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach ul. Pośpiecha 14

    Tel. 32 47 98 567

    e-mail: aktywnysenior@pup.katowice.pl

    PozdrawiamDobromiła Trlik

     Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach

    ul. Pośpiecha 14, Wysoki Parter – HALA (strona lewa)

    40-852 Katowice

    Tel.: 32-47-98-564 – Godziny Pracy: 7:30-15:30

    E-mail: dtrlik@katowice.praca.gov.pl

     

    Strona PUP Katowice: https://katowice.praca.gov.pl/
 • Galeria zdjęć

   brak danych