• Zmiany w parkowaniu

   •  

    1 grudnia br. zaczną obowiązywać nowe zasady parkowania w Katowicach. Polegają one m.in. na rozszerzeniu strefy płatnego parkowania, wyodrębnieniu Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania i wprowadzeniu korzystnych dla mieszkańców abonamentów. Zmieni się nie tylko granica strefy, ale także wysokość opłat, sposób zakupu abonamentów i uiszczania opłat oraz sposób weryfikacji zapłaty za postój przez kierowców.
    Zmiany będą miały wpływ na wszystkich Państwa mieszkających w Katowicach oraz dojeżdżających z innych miast.
    Informacje na temat zmian są dostępne w załączonym materiale oraz na stronie internetowej parkowanie.katowice.eu.

    W celu uniknięcia kar za zaparkowanie bez opłaty bardzo proszę o zapoznanie z nowymi zasadami rodziców i uczniów Państwa placówek wszelkimi stosowanymi kanałami komunikacji.                 

    Z poważaniem

    Sławomir Witek    Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu

     

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych