•  

    PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA NR 3 W KATOWICACH

    Nasz adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach

       40-431 Katowice ul. Szopienicka 58

    E-mail: poradnia@ppp3.katowice.pl  

    Strona internetowa: ppp3katowice.ppp3.katowice.pl

    Telefon: 32 255-70-51 (sekretariat wew.40, faks wew.41)

    Oferta poradni obejmuje:

    • badania diagnostyczne psychologiczne i pedagogiczne uczniów w przypadku trudności dydaktycznych i specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia);
    • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w nauce;
    • konsultacje dla rodziców w przypadku trudności emocjonalnych i wychowawczych u dzieci;
    • pomoc terapeutyczną w przypadku trudności emocjonalnych i wychowawczych u dzieci (terapia indywidualna i rodzinna);
    • zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci przedszkolnych;
    • diagnozę i terapię logopedyczną;
    • pomoc dla młodzieży w wyborze dalszego kierunku kształcenia i określenia predyspozycji zawodowych;
    • prowadzenie warsztatów integracyjnych i psychoedukacyjnych na terenie placówek (na zaproszenie szkół i przedszkoli);
    • spotkania wspierające dla nauczycieli, konsultacje dla rodziców oraz dla rad pedagogicznych (na zaproszenie szkół i przedszkoli).
    • Badania prowadzimy w oparciu o indywidualne zgłoszenia rodziców (osobiste lub telefoniczne), jak również o wnioski zgłoszeniowe napływające z placówek oświatowych, z którymi współpracujemy (z takich dzielnic Katowic, jak: Giszowiec, Janów, Nikiszowiec, Szopienice, Dąbrówka Mała).

    Wizyta nie wymaga skierowania.

    Termin spotkania ustalamy wg kolejności zgłoszeń.

    Pomoc w naszej poradni jest bezpłatna.

    Wszelkie opinie i orzeczenia wydajemy jedynie na wniosek rodziców.

    Szanowni Klienci!
    PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZA NR 3 W KATOWICACH
    CZYNNA JEST OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
    W NASTEPUJĄCYCH GODZINACH:

     PONIEDZIAŁEK 7.30 – 17.30
     WTOREK 7.30 – 17.00

     ŚRODA 7.30 – 15.30

     CZWARTEK 7.30 – 17.30

     PIĄTEK 7.30 – 17.30

    W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 32 255 70 51 wew. 40 w godzinach pracy sekretariatu 7.30-15.30  lub o kontakt mailowy pod adresem   poradnia@ppp3.katowice.pl

     Z pracownikami Poradni również możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Jeżeli chcą Państwo skontaktować się z konkretnym pracownikiem, prosimy o wskazanie tego w rozmowie telefonicznej lub w treści maila.

     Odbiór opinii i orzeczeń w godzinach pracy sekretariatu.

     Zapraszamy do korzystania z informacji, materiałów, poradników zamieszczonych w zakładce pliki do pobrania/materiały informacyjne.

 • Galeria zdjęć

   brak danych