• RADA RODZICÓW Miejskiego Przedszkola nr 32 w Katowicach

    SKŁAD RADY RODZICÓW  na rok szkolny 2023-2024

    Przewodnicząca:  ANNA MAJEWSKA

    Skarbnik : Sandra Król

    Sekretarz : Monika  Komornicka

    Komisja rewizyjna : Ilona Kuczyńska,  Lilianna Żuk,  Rafał Oracz, Łukasz Piekarz, Magdalena Kubica

    Zaproponowano składkę roczną w wysokości  100 zł .

    Sposób wpłaty : u skarbników grupowych - w kopercie opisanej imieniem i nazwiskiem dziecka z oznaczeniem grupy, którzy przekażą wpłaty głównemu skarbnikowi;

 • Galeria zdjęć

   brak danych