•  

    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem od 2012r współpracuje z Miastem Katowice realizując różne projekty o charakterze aktywizacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym skierowane do  mieszkańców Miasta Katowice.

    Aktualnie Stowarzyszenie Mocni Razem w ramach realizowanych w partnerstwie z Miastem Katowice projketów prowadzi w Katowicach Zawodziu Centrum Aktywności Lokalnej  w tym Dzielnicową Akademię Seniora oraz w Szopienicach Centrum Animacji Młodzieżowej Kotłownia.

    Działania kierowane do mieszkańców miasta w ramach realizowanych projektów są bezpłatne.

    Więcej informacji o działalności stowarzyszenia można znaleźć na stronie www.mocnirazem.or

    z poważaniem  Agnieszka Rzepecka

    Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mocni Razem

    www.mocnirazem.org  509 233 227

 • Galeria zdjęć

   brak danych