•  

    Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej Mocni Razem od 2012r współpracuje z Miastem Katowice realizując różne projekty o charakterze aktywizacyjnym, edukacyjnym i integracyjnym skierowane do  mieszkańców Miasta Katowice.

    Aktualnie Stowarzyszenie Mocni Razem w ramach realizowanych w partnerstwie z Miastem Katowice projketów prowadzi w Katowicach Zawodziu Centrum Aktywności Lokalnej  w tym Dzielnicową Akademię Seniora oraz w Szopienicach Centrum Animacji Młodzieżowej Kotłownia.

    Działania kierowane do mieszkańców miasta w ramach realizowanych projektów są bezpłatne.

    Więcej informacji o działalności stowarzyszenia można znaleźć na stronie www.mocnirazem.or

    z poważaniem  Agnieszka Rzepecka

    Prezes Zarządu Stowarzyszenia Mocni Razem

    www.mocnirazem.org  509 233 227

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
   • mp32katowice@interia.pl
   • mp32katowice@interia.pl
   • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29 40-431 KATOWICE Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych