• KOMUNIKAT

     • Informacja

       

      Decyzją Pana Prezydenta dr Marcina Krupy nasze przedszkole dostało pieniądze w wysokości 155 000 zł na wykonanie remontu parkietów we wszystkich salach zajęć oraz remontu stref komunikacyjnych i stref wejściowych ( hol na 1 piętrze).

      Po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu ( ustaleniu harmonogramu prac i podpisaniu umowy na prace), dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą Rodziców i za zgodą organu prowadzącego uzgodni termin i długość przerwy w działalności przedszkola w okresie ferii letnich.

      Na bieżąco będziemy Państwa informować o terminie przerwy podając konkretne daty.

       

                                                                          Dyrektor MP32

                                                                                 Małgorzata Brzoska

     • WARSZTATY DLA RODZICÓW

     • Oferta dotycząca  bezpłatnych warsztatów RODZICIELSTWO BLISKOŚCI organizowane w CENTRUM ZIMBARDO  przez  Stowarzyszenie Fabryka Inicjatyw Lokalnych 

                                                                                                                    szczegóły w zakładce KĄCIK RODZICA 

   • 27.10.2021  w przedszkolu mieliśmy uroczystość

    DZIEŃ KUNDELKA  – nieformalne polskie święto kundelka czyli wszystkich wielorasowych psów .

    W tym dniu w kazdej grupiepoznając śiat kundelka , rozmawialśmy o psiakach, psinkach, pieskach , wykonywali prace plastyczne i wspaniale bawiliśmy się.

    Celem tych działań było:

    • Uwrażliwienie dzieci  na potrzeby zwierząt.
    • Poznawanie obowiązków jakie spoczywają na  właścicielu czworonogów.
    • Zachęcanie do niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom.
    • Ukazanie uczuć i emocji, jakie mogą towarzyszyć ludziom i zwierzętom.

     ...

  • Galeria zdjęć

    brak danych