• BARBÓRKA 2021
     • BARBÓRKA 2021

     • Barbórka to wyjątkowy czas, podczas którego obchodzi się 4 GRUDNIA Dzień Górnika. We wszystkich rejonach związanych z górnictwem organizuje się liczne marsze i uroczystości. Jest to także okazja do złożenia wszystkim Barbarom życzeń, które tego dnia obchodzą swoje imieniny.

      Z tej okazji cała społeczność naszego przedszkola przesyła życzenia:

      Oby robota było lżejszo,

      Oby pinydzy boło wincy,

      Oby zdrowie Wom dopisało,

      I oby Barbara nad Wami czuwała...

      Szczyńść Boże Wszyskim górnikom i ich rodzinom

       

    • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA
     • DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

     • Został ustanowiony w 2002 roku, w celu upamiętnienia setnej rocznicy powstania tej maskotki.

      W 2021 roku Światowy Dzień Pluszowego Misia przypada na 25 listopada (czwartek).

      WSZYSTKIE GRUPY Z NASZEGO PRZEDSZKOLA W TYM DNIU BĘDĄ ŚWIĘTOWAĆ!

      O wszystkim opowiemy i pokażemy zdjęcia.

    • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA
     • MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA

     •  19 listopada 2021 świętowaliśmy

      Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka  

      Bo przecież, jak mówi wiersz: Niech się wreszcie każdy dowie i rozpowie w świecie całym, że dziecko to także człowiek, tyle że jest mały”

       Podczas wspólnego spotkania- PORANKU - dzieci obejrzały filmy o prawach i obowiązkach przedszkolaka  oraz wspaniale się bawiły przy pląsach i piosenkach proponowanych przez KUBUSIA. 

      PREZENTACJA PRAWA DZIECKA #prawadzieci #prawadziecka #bajkipopolsku

      #przedszkole #obowiązkidziecka #dzienprawdziecka OBOWIĄZKI DZIECKA. WIERSZ O OBOWIĄZKACH DOMOWYCH DZIECKA

       

      Kilka słów o histori tego święta.

      W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Rolą dorosłych jest nie tylko dbanie o to, aby prawa dziecka były przestrzegane, ale także szerzenie wiedzy o prawach dziecka, w tym edukowanie dzieci. UNICEF w swoich działaniach zwraca uwagę na te kwestie i inicjuje różne projekty, których celem jest upowszechnienie wiedzy o prawach dziecka.

       

    • Próbna ewakuacja w przedszkolu
     • Próbna ewakuacja w przedszkolu

     •  

      Dnia 17.11.2021 r. w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

      Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji, zapoznanie personelu i dzieci z praktycznym prowadzeniem ewakuacji osób przebywających w budynku.

      Zakres i przebieg działań został uzgodniony z  Państwową Strażą j Pożarną w Katowicach.  Uczestnicy ewakuacji na sygnał GWIZDKA I KOMUNIKAT SŁOWNY - ALARM    opuścili budynek wyznaczonymi wyjściami ewakuacyjnymi poza teren przedszkola. Cała akcja przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Na kilka minut wszystkie sale przedszkolne i pomieszczenia administracyjno - gospodarcze pozostały puste. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek.  

      W próbnej ewakuacji wzięły udział wszystkie obecne w tym dniu dzieci  oraz cały personel placówki.

      Ćwiczenia tego typu są bardzo potrzebne, gdyż odgrywają dużą rolę społeczną. Już od najmłodszych lat oswajają uczestników oraz kadrę pedagogiczną i pracowników obsługi do sytuacji, w której może zaistnieć konieczność szybkiego, zorganizowanego i pozbawionego elementu paniki, opuszczenia miejsca zabawy i pracy.

    • NIEPODLEGŁA DO HYMNU
     • NIEPODLEGŁA DO HYMNU

     • DRODZY RODZICE

      10 LISTOPADA  2021 dołączamy się do akcji 

      Niepodległa do Hymnu 2021

      w tym dniu uczciliś.y wspólnie kolejną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości! Na sali gimnastycznej o godzinie 11.11 grupa 4 przed całą społecznością przedszkola  zaśpiewała   Mazurka Dąbrowskiego! Obejrzeliśmy również prezentację oPOLSCE i symbolach narodowych.

       

       Szczegóły:https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-do-hymnu-dolacz-do-akcji-11-listopada/

                                                   

    • WARSZTATY DLA RODZICÓW
     • WARSZTATY DLA RODZICÓW

     • Zapraszamy na warsztaty
      RODZICIELSTWO BLISKOŚCI
       
      Centrum Zimbardo Plac Wyzwolenia 5 Katowice - Nikiszowiec
      terminy zajęć 6.11,7,11,27.11,28.11.2021
      zapisy e-mail: a.rogowskaq@fil.org.pl
       
      szczegóły: 
      https://www.facebook.com/CentrumZimbardowNikiszowcu
      oraz  na plakacie w szatni

       
       
    •   GÓRA GROSZA
     • GÓRA GROSZA

     •  XXII  EDYCJA 

       W tym roku również uruchamiamy zbiórkę aby pomóc wielu podopiecznym Towarzystwa Nasz Dom na terenie całej Polski.

      Akcja Góra Grosza w naszym przedszkolu

      zbiórka trwa od 2- 12.XI.2021

      PIENIĄDZE WRZUCAMY  W SZATNI DO PRZYGOTOWANEGO POJEMNIKA

      "DRODZY RODZICE , KOCHANE PRZEDSZKOLAKI będzie dla nas ogromnym zaszczytem, jeśli zdecydują się Państwo przyłączyć do tegorocznej Akcji na rzecz dzieci nie wychowujących się w swoich rodzinach."

       Towarzystwo NASZ DOM         http://towarzystwonaszdom.pl

      Cel Góry Grosza

      Naszym zdaniem, najlepsze co możemy dać dziecku, to rodzina, w której może czuć się bezpiecznie, rozwijać się, rozwijać swoje pasje i zainteresowania, nawiązywać przyjaźnie. Około 70 tysięcy dzieci przebywających w pieczy zastępczej czeka na taką rodzinę. Dlatego celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na tworzenie takich programów, które pozwolą dzieciom wrócić do domu bądź tworzenia takich miejsc, które będą w miarę swoich możliwości zbliżone do domu rodzinnego oraz programów, które pozwolą im spokojnie dorastać.

   • 27.10.2021  w przedszkolu mieliśmy uroczystość

    DZIEŃ KUNDELKA  – nieformalne polskie święto kundelka czyli wszystkich wielorasowych psów .

    W tym dniu w kazdej grupiepoznając śiat kundelka , rozmawialśmy o psiakach, psinkach, pieskach , wykonywali prace plastyczne i wspaniale bawiliśmy się.

    Celem tych działań było:

    • Uwrażliwienie dzieci  na potrzeby zwierząt.
    • Poznawanie obowiązków jakie spoczywają na  właścicielu czworonogów.
    • Zachęcanie do niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom.
    • Ukazanie uczuć i emocji, jakie mogą towarzyszyć ludziom i zwierzętom.

     ...

  • Galeria zdjęć

    brak danych