• WIELKANOC 2021
     • WIELKANOC 2021

     • Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

      pełnych wiary, nadziei i miłości.

      Radosnego, wiosennego nastroju,

      serdecznych spotkań w gronie rodziny oraz wesołego Alleluja.

                                             życzy przedszkolakom i ich rodzicom

                                    personel Miejskiego Przedszkola nr 32 w Katowicach

     • INFORMACJA

     • Zgodnie z informacją KPRM od 27.03- 9.04 przedszkola są ZAMKNIĘTE.

      W każdym przedszkolu , również naszym organizowana będzie TYLKO OPIEKA dla dzieci rodziców wykonujacych zawód medyczny ( rodzic pracujący w PRZYCHODNI, SZPITALU) i SŁUŻB MUNDUROWYCH w trakcie wykonywania zadań służbowych.

       

       

      Rodziców spełniających w/w warunki ( wykonujących zawód medyczny oraz służby mundurowe) proszę o wysłanie mailem do nauczycielek grup OŚWIADCZEŃ w jakich dniach i godzinach dziecko będzie obecne w naszym przedszkolu.

                                                                                                        dyrektor  mgr M.Brzoska

     • JAKOŚĆ POWIETRZA ankieta dla rodziców

     • Szanowni Państwo,

      Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej jakości powietrza w mieście Katowice w 2021 roku. Ankieta jest częścią badania przeprowadzanego przez Główny Instytut Górnictwa i Urząd Miasta Katowice w ramach międzynarodowego projektu AWAIR. Prosimy o przekazanie ankiety drogą elektroniczną poprzez dostępne kanały komunikacyjne. Poniżej znajduje się słowo wstępne dla rodziców i link do ankiety on-line.

      Link do ankiety: 

      https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAMAAMC0GAdUNzkwMEwyRUxSN0taMjgwNFA1RUNNMlZJTi4u

      Ankieta jest częścią badania przeprowadzanego przez Główny Instytut Górnictwa i Urząd Miasta Katowice w ramach międzynarodowego projektu AWAIR.  Projekt koncentruje się na problematyce jakości powietrza na terenach miejskich Europy Środkowej oraz wpływu zanieczyszczeń powietrza na życie i zdrowie mieszkańców, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Prosimy, aby ankietę wypełnił jeden z rodziców bądź opiekunów dziecka. Pragniemy zapewnić, że informacje uzyskane w ramach tej ankiety są anonimowe i traktowane będą jako poufne. Zostaną one opracowane jedynie w formie zbiorczych zestawień statystycznych.

      Bardzo dziękujemy za poświęcony czas.

      Zespół Projektu AWAIR

      ----------------------------------

      Biuro Zarządzania Energią Urząd Miasta Katowice Rynek 1 (pok. 206)40-003  Katowice

      tel.: +48 32 259 34 32              :::

      e-mail: jakub.kulach@katowice.eu FB: #MCE                                    ::: www:  Miejskie Centrum Energii

       

    • OGŁOSZENIE
     • OGŁOSZENIE

     • Rozpoczęła się rekrutacja do katowickich przedszkoli

      Szczegóły znajdziecie państwo w zakładce REKRUTACJA

      W TYM ZARZĄDZENIE NR 1436/2021PREZYDENTA MIASTA KATOWICE z dnia 26 stycznia 2021 r.w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego

      PRZYSZŁYCH PRZEDSZKOLAKÓW ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA!

      Niestety ,reżim sanitarny uniemożliwia zorganizowanie DNIA OTWARTEGO ,dlatego zapraszamy  do odwiedzenia stronek grup i albumu fotograficznego, abyście wiedzili co robimy ,jak działamy -

      bo wcale się nie nudzimy!

      MIŁO I WESOŁO CZAS

      W NASZYM PRZEDSZKOLU  SPĘDZAMY,

      SMUTKOM I KŁOPOTOM SIĘ NIE DAMY!

       

      DYREKTOR I PERSONEL

      Miejskiego Przedszkola nr 32 w Katowicach

    • KOMUNIKAT
     • KOMUNIKAT

     • DRODZY RODZICE

      W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w kraju  ,prosimy na bieżąco o informowanie nas o pozytywnym wyniku zakażenia dziecka na SARS-CoV-2 .

      Szybka informacja  , ułatwi wprowadzenie obowiązujących procedur chroniących naszą  społeczność przedszkolną.

      Rodzicom , którzy zgłosili takie przypadki serdecznie dziękujemy.

                                                                                       Dyrektor i personel MP32

    • DZIEŃ KOBIET świętowaliśmy w każdej grupie
     • DZIEŃ KOBIET świętowaliśmy w każdej grupie

     • DZIEWCZYNKOM  dużym i małym życzymy słońca i uśmiechu w każdym dniu

      DZIEWCZYNKI  Z  GRUPY 1, GRUPY 2 , GRUPY 3, GRUPY 4 DZIĘKUJĄ RADZIE RODZICÓW ZA ZAKUPIONE NIESPODZIANKI.

      Wszystkie panie pracujące w naszym przedszkolu również dziekują za słodką NIESPODZIANKĘ. 

   • 27.10.2021  w przedszkolu mieliśmy uroczystość

    DZIEŃ KUNDELKA  – nieformalne polskie święto kundelka czyli wszystkich wielorasowych psów .

    W tym dniu w kazdej grupiepoznając śiat kundelka , rozmawialśmy o psiakach, psinkach, pieskach , wykonywali prace plastyczne i wspaniale bawiliśmy się.

    Celem tych działań było:

    • Uwrażliwienie dzieci  na potrzeby zwierząt.
    • Poznawanie obowiązków jakie spoczywają na  właścicielu czworonogów.
    • Zachęcanie do niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom.
    • Ukazanie uczuć i emocji, jakie mogą towarzyszyć ludziom i zwierzętom.

     ...

   • Kontakty

    • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
    • mp32katowice@interia.pl
    • mp32katowice@interia.pl
    • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
    • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29 40-431 KATOWICE Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych