• przypomnienie - KOMUNIKAT
     • przypomnienie - KOMUNIKAT

     • DRODZY RODZICE

      W związku z panującą pandemią COVID-19

      PROSIMY NA BIEŻĄCO O PRZEKAZYWANIE INFORMACJI DO PRZEDSZKOLA , jeżeli

      PAŃSTWO LUB DZIECKO BĘDZIECIE W KAWARANTANNIE LUB IZOLACJI

      dyrektor

      mgr MAŁGORZATA BRZOSKA

    • DZIEŃ PRACOWNIKA MP32
     • DZIEŃ PRACOWNIKA MP32

     • 14.10.2020 ODBYŁA SIĘ UROCZYSTOŚĆ PRZEDSZKOLNA

       Dzień pracownika Miejskiego Przedszkola nr 32

      - SNUJ SIĘ, SNUJ , BAJECZKO -

      Celem spotkania było:
      -  kształtowanie właściwych postaw wobec wszystkich pracowników przedszkola – rozumienie znaczenia ich pracy

      - wdrażanie do umiejętnego okazywania wdzięczności za pracę jaką wykonują: dyrektor, nauczyciele, intendentka, woźna, kucharka, ogrodnik

      - pokonywanie onieśmielenia i tremy przedszkolaków z przed występem

      -odczuwanie zadowolenia i satysfakcji z udanego występu publicznego i udziału w uroczystości przedszkolnej

      Uczestnicy:
      -  reprezentanci społeczność przedszkolnej – dzieci z grupy 3,4
      - nauczyciele,   
      - personel administracyjno -obsługowy

      Przebieg:
      1. Powitanie wchodzących do sali pracowników przedszkola

      2. PREZENTACJA multimedialna:  Dzień  pracownika MP32 -SNUJ SIĘ BAJECZKO....

      3.W ZWIĄZKU Z PANUJĄCYM REŹIMEM SANITARNYM  trakcie prezentacji  WCHODZIŁY grupy najstarsze grupa 3 oraz grupa 4 i po przedstawieniu dwóch  piosenek wracały do sal.

      5. Składanie życzeń i wręczanie przygotowanych upominków przez dzieci z grupy 4  wszystkim zaproszonym gościom – pracownikom przedszkola.

      6.ODŚPIEWANIE  STO  LAT

      7. Wystąpienie dyrektora mgr Małgorzaty Brzoska

      PERSONEL MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 32 W KATOWICACH SKŁADA SERDECZNE PODZIĘKOWANIA PRZEDSZKOLAKOM I ICH RODZICOM ZA ŻYCZENIA I MIŁE NIESPODZIANKI.

   • 27.10.2021  w przedszkolu mieliśmy uroczystość

    DZIEŃ KUNDELKA  – nieformalne polskie święto kundelka czyli wszystkich wielorasowych psów .

    W tym dniu w kazdej grupiepoznając śiat kundelka , rozmawialśmy o psiakach, psinkach, pieskach , wykonywali prace plastyczne i wspaniale bawiliśmy się.

    Celem tych działań było:

    • Uwrażliwienie dzieci  na potrzeby zwierząt.
    • Poznawanie obowiązków jakie spoczywają na  właścicielu czworonogów.
    • Zachęcanie do niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom.
    • Ukazanie uczuć i emocji, jakie mogą towarzyszyć ludziom i zwierzętom.

     ...

   • Kontakty

    • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
    • mp32katowice@interia.pl
    • mp32katowice@interia.pl
    • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
    • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29 40-431 KATOWICE Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych