• Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola od 7.09.2020

     • W ROKU SZKOLNYM 2020/21  procedura wchodzenia na placówkę związana z  COVID

      OD PONIEDZIAŁKU 7.09.2020

      1.  PRZEDSZKOLAKI WSZYSTKICH GRUP 1, 2, 3, 4 - WCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA PRZEZ WEJŚCIE GŁÓWNE   RODZICE nie WCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA, dzieci  odbierane są przez personel przy drzwiach wejściowych po zmierzeniu temperatury

      2. ODBIÓR  WSZYSTKICH DZIECI   ODBYWA SIĘ PRZY WEJŚCIU GŁÓWNYM DO PRZEDSZKOLA - rodzice nie wchodzą na teren placówki.

      3. DZIECI PRZYPROWADZAMY DO GODZINY 8.15.

           NASTĘPNIE DRZWI DO PRZEDSZKOLA ZOSTAJĄ ZAMKNIĘTE (BEZ ŻADNYCH ODSTĘPSTW) - ZE    WZGLĘDU NA DEZYNFEKCJĘ

      4. DZIECI ODBIERAMY PO GODZ. 14:00.

                                                                           Proszę o zastosowanie się do procedur

                                                                           Dyrektor  MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA  nr 32 w Katowicach

     • OŚWIADCZENIA

     • W roku szkolnym 2020/2021 obowiązują następujące dokumenty:

      1. OŚWIADCZENIE -COVID 19
      2. ZGODA NA PRZETWARZANIE WIZERUNKU DZIECKA
      3. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH KONTAKTOWYCH RODZICA
      4. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OSÓB,KTÓRE ZOSTAŁY UPOWAŻNIONE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA + KLAUZULA INFORMACYJNA
      5. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
      6. ZGODA NA UCZESTNICZENIE DZIECKA W  ZAJĘCIACH Z RELIGII
      7. ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH Z LOGOPEDĄ I PSYCHOLOGIEM
      8. KARTA INFORMACYJNA  O DZIECKU
      9.  UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

      DOKUMENTY umieszczone w załączniku należy wypełnić i po podpisaniu przez obojga rodziców dostarczyć do przedszkola w pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu.

      Pozostałe dokumenty wypełnią państwo na zebraniu , prosimy o przyniesienie długopisów.

     • UWAGA RODZICE- Ważne dokumenty na nowy rok szkolny

     •  

      Szanowni Państwo

      Dyrektor Miejskiego Przedszkola Nr 32 w Katowicach uprzejmie informuje, że   ""INFORMACJĘ  DOTYCZĄCĄ OPŁAT ZA POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU I ZAKUPU SUROWCÓW DO PRZYGOTOWANIA POSIŁKÓW na rok szkolny 2020/2021 OTRZYMAJĄ PAŃSTWO NA ZEBRANIACH GRUPOWYCH  w dniach:

      grupa 1 -2 wrzesień 2020 godz 15.30

      grupa 2 - 3 wrzesień godz 15.30

      grupa 3 - 7 wrzesień 2020 godz 15.30

      grupa 4- 4 wrzesień 2020 godz. 15.30

      Zebrania odbędą się w sali gimnastycznnej / sala nr 18 / z zachowaniem  reżimu sanitarnego:

      -obowiązują maseczki

      - zmienne obuwie

      - pomiar temperaturyb przy wejściu na teren placówki

      - wejście  drzwiami  od ogrodu przedszkolnego.

      Prosimy o przybycie WYŁĄCZNIE jednego rodzica .

      NA ZEBRANIE PROSZĘ PRZYNIEŚĆ WYPEŁNIONE I PODPISANE PRZEZ OBOJE RODZICÓW OŚWIADCZENIA (szczegóły w  komunikacie OŚWIADCZENIA)

    • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21
     • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/21

     • Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych odbędzie się

      1 września 2020 r   w rygorze sanitarnym  zgodnie z z wytycznymi  inspektora  sanitarnego i ministra  zdrowia    dla szkół i placówek oświatowych.

      Wkrótce w kolejnych komunikatach zamieścimy  szczegóły dotyczące obowiązujących procedur i dokumentów.

       UDZIELAMY INDYWIDUALNYCH INFORMACJI na temat przydziału dziecka do grupy wiekowej . Prosimy o  przysłanie na podany adres

      mp32katowice@interia.pl 

       wiadomości z imieniem i nazwiskiem dziecka w tytule

      W mailu zwrotnym   uzyskacie państwo informację do której grupy dziecko będzie uczęszczało

      z numerem sali oraz nazwiskiem nauczycieli sprawujących opiekę.

      dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 32

        M.Brzoska

   • 27.10.2021  w przedszkolu mieliśmy uroczystość

    DZIEŃ KUNDELKA  – nieformalne polskie święto kundelka czyli wszystkich wielorasowych psów .

    W tym dniu w kazdej grupiepoznając śiat kundelka , rozmawialśmy o psiakach, psinkach, pieskach , wykonywali prace plastyczne i wspaniale bawiliśmy się.

    Celem tych działań było:

    • Uwrażliwienie dzieci  na potrzeby zwierząt.
    • Poznawanie obowiązków jakie spoczywają na  właścicielu czworonogów.
    • Zachęcanie do niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom.
    • Ukazanie uczuć i emocji, jakie mogą towarzyszyć ludziom i zwierzętom.

     ...

   • Kontakty

    • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
    • mp32katowice@interia.pl
    • mp32katowice@interia.pl
    • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
    • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29 40-431 KATOWICE Poland
  • Galeria zdjęć

    brak danych