• Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego

     • Najważniejsza zmiana to :

      1. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci,

      2. Powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 dzieci powinna wynosić    co  najmniej 16 m ; w przypadku liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia ulega odpowiedniemu zwiększeniu na każde kolejne dziecko, z tym że :

      a) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2 m2, jeżeli czas pobytu dziecka nie przekracza 5h,

      b) powierzchnia przypadająca na każde kolejne dziecko wynosi co najmniej 2,5 m2, jeżeli czas pobytu dziecka przekracza 5 h dzienne lub jest zapewniane leżakowanie.

       

      Poniżej link do pełnej treści dokumentu.

       

                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                                       Małgorzata Brzoska

   • Kontakty

    • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
    • mp32katowice@interia.pl
    • mp32katowice@interia.pl
    • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
    • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
  • Galeria zdjęć

    brak danych