• PORADNIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA NR 3

    • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 w Katowicach

      

      

                                                   

                                                                      

                                                                                                                      Katowice 01.09.2020r.

      

     1.  

      

     o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach

     w roku szkolnym 2020/2021

      

     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach zaprasza Państwa
     do kontynuowania w bieżącym roku szkolnym współpracy z naszą placówką.

      

     W związku z trwającym stanem epidemicznym do odwołania zawieszone zostają zaplanowane zajęcia terenowe – wszystkie prowadzone przez pracowników poradni na terenie placówek. Wyjątkiem będą jedynie spotkania interwencyjne, związane z sytuacjami kryzysowymi w szkole/przedszkolu.

      

     Z pracownikami poradni można kontaktować się telefonicznie lub poprzez podane niżej adresy mailowe.

      

     Na terenie poradni klienci są przyjmowani w podwyższonym rygorze sanitarnym.

      

     Do pracy w terenie powrócimy, jak tylko pozwoli na to sytuacja epidemiczna.

      

     Nasz adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3

      ul. Szopienicka 58

      40-431 Katowice

      

     e-mail: poradnia@ppp3.katowice.pl  

      

     Strona internetowa:  www.ppp3katowice.neostrada.pl

      

     Telefon: 32 255-70-51 (sekretariat wew.40, faks wew.41)

      

     Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach:

      

     Poniedziałek

     Wtorek        

     Środa          

     Czwartek    

     Piątek          

      

     7.30 – 17.00

     7.30 – 17.00

     7.30 – 15.30

     7.30 – 18.00

     7.30 – 17.00

      

     Sekretariat Poradni czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

      

     Dyrektorem Poradni jest: mgr Celina Głowa

      

     Za współpracę z Państwa placówką odpowiadają:

     psycholog – mgr Anna Bąk (a.bak@ppp3.katowice.pl)

     pedagog – mgr Barbara Płażyńska (b.plazynska@ppp3.katowice.pl)

      

     Godziny pracy psychologa i pedagoga są następujące:

      

     Psycholog – mgr  Anna Bąk                    Pedagog – mgr Barbara Płażyńska

     Poniedziałek

     Wtorek         

     Środa          

     Czwartek    

     Piątek         

       9.00 – 13.00 teren

       8.00 – 12.00

       8.00 – 12.00

       8.00 – 12.00

     13.00 – 17.00

     Poniedziałek

     Wtorek

     Środa

     Czwartek

     Piątek

       9.00 – 13.00 teren

     13.00 – 17.00 

       8.00 – 12.00

     14.00 – 18.00

       9.00 – 13.00

      

     Pracownicy w ciągu całego roku szkolnego na zapotrzebowanie szkół w ramach działalności poradni prowadzą:

      

     1. badania diagnostyczne psychologiczne i pedagogiczne,
     2. psychologiczną terapię indywidualną dzieci oraz terapię rodzin,
     3. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci wykazujących deficyty rozwojowe,
     4. zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z trudnościami w nauce,
     5. konsultacje i doradztwo dla nauczycieli i rodziców na terenie placówek,
     6. konsultacje na terenie poradni z nauczycielami i innymi osobami zajmującymi się udzielaniem pomocy dzieciom i rodzicom,
     7. obserwacje funkcjonowania dzieci podczas zajęć dydaktycznych w przedszkolu             i w szkole
     8. szkolenia dla rad pedagogicznych (terminy i tematyka do uzgodnienia),
     9. zajęcia warsztatowe w klasach:
      • ,,Stwórzmy zgrany team” – zajęcia integracyjnoadaptacyjne dla klas I wszystkich rodzajów szkół
      • „Jak dobrze żyć z ludźmi” – cykl warsztatów wzmacniających kompetencje interpersonalne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych
      • „Modele uczenia się – szkoły ponadpodstawowe
      • „Cyberprzemoc – czy jestem zagrożony?” – szkoły podstawowe
      • „Złoty kluczyk – wzmocnij swoją samoocenę” – szkoły podstawowe
      • „Podróż w świat emocji” – przedszkola
      • ,,Domek zapomnienia – rozmawiamy o empatii” – przedszkola
      • „Mali złośnicy” – przedszkola
      • „Strach ma wielkie oczy” – przedszkola

      

      

     Ewentualne inne zapotrzebowanie placówki na wybraną formę współpracy prosimy zgłaszać do psychologów i pedagogów współpracujących z Państwa placówką.

      

      

     Opiekę logopedyczną nad Państwa placówką sprawuje: mgr Sylwia Parkitny.

      

     Godziny pracy logopedy:

      

     Poniedziałek

       900 – 1300

     Wtorek

     1300 – 1700

     Środa

       900 – 1300

     Czwartek

     1300 – 1700

     Piątek

       900 – 1300

      

      

     W ramach sprawowanej opieki logopeda prowadzi:

     • badania diagnostyczne logopedyczne,
     • indywidualną i grupową terapię logopedyczną dzieci i młodzieży,
     • wstępne badania diagnostyczno-logopedyczne w klasach pierwszych mające na celu  wyłonienie dzieci z wadami wymowy do terapii w poradni,
     • konsultacje dla logopedów i nauczycieli z rejonu działania Poradni.

      

      

     Dział orientacji i poradnictwa zawodowego prowadzą:

     psycholog – mgr Mariola Kiera i pedagog – mgr Ilona Świerad

     Oferta tego działu zostanie przekazana oddzielnie.

     Dzieci mogą być umawiane na badania przez cały rok szkolny. Przyjmujemy zgłoszenia od rodziców, a także od wychowawców klas, psychologów i pedagogów szkolnych, jeżeli rodzice zgłaszanych dzieci wyrażą na to zgodę. Prosimy wówczas o opinię dotyczącą funkcjonowania dziecka w placówce.

     Terminy wizyt w Poradni ustalamy według kolejności zgłoszeń. W przypadku nie zgłoszenia się ucznia w wyznaczonym terminie ustalamy tylko jedną dodatkową datę badania. Prosimy o informowanie rodziców o celu skierowania dziecka do Poradni oraz o tym, że ich obecność w trakcie wizyty w Poradni jest niezbędna i obowiązkowa.

      

     Prosimy także o informowanie rodziców, że w związku z trwającym stanem epidemicznym, w trosce o zdrowie klientów i pracowników, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3 w Katowicach pracuje w podwyższonym reżimie sanitarnym:

      

     • Prosimy, aby do Poradni zgłaszały się tylko dzieci zdrowe wraz ze zdrowym opiekunem (bez widocznych objawów infekcji – np. gorączka, kaszel, katar, ból gardła, złe samopoczucie, bóle mięśni, wysypka, utrata węchu lub smaku, inne nietypowe); osoby, które nie są objęte nadzorem epidemicznym, nie przebywają na kwarantannie oraz nie miały kontaktu z w/w osobami.
     • Przed rozpoczęciem wizyty w poradni rodzic zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia            o stanie zdrowia (w poradni lub dostępne w zakładce pliki do pobrania/druki). Pracownik Poradni jest upoważniony do wykonania pomiaru temperatury dziecka i osoby dorosłej.
     • W czasie przebywania na terenie Poradni obowiązuje nakaz noszenia maseczki lub innej osłony twarzy. Prosimy o zakładanie ich w sposób prawidłowy, tzn. zasłaniając zarówno usta jak i nos. Wszyscy wchodzący na teren Poradni zobowiązani są do dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją.
     • W celu ograniczenia liczby osób przebywających jednocześnie na terenie poradni jednemu dziecku może towarzyszyć tylko jedna osoba dorosła. Prosimy o punktualne przychodzenie na umówioną wizytę, aby uniknąć zbędnego oczekiwania na przyjęcie. W miarę możliwości prosimy, aby w czasie oczekiwania na zakończenie diagnozy dziecka jego opiekun nie przebywał na terenie poradni.
     • Z pracownikami Poradni również możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy.

      

     Opinię do szkoły po badaniach w naszej Poradni przesyłamy wyłącznie na pisemny wniosek rodziców. Rodzicom wystawiamy pisemną informację o godzinach pobytu dziecka    w Poradni (jeżeli jest takie życzenie rodziców).

                       

     Dyrektor poradni zwraca się z prośbą o zapoznanie z niniejszą informacją wszystkich nauczycieli oraz umieszczenie w widocznym (również dla rodziców) miejscu adresu, numeru telefonu i godzin pracy poradni oraz informacji o tym, że korzystanie           z usług naszej placówki jest bezpłatne.

      

      

      

     ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
   • mp32katowice@interia.pl
   • mp32katowice@interia.pl
   • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
 • Galeria zdjęć

   brak danych