• KAMPANIA DZIECKO W SIECI

    • KAMPANIA  www.dzieckowsieci.pl

     Kampania „Chroń dziecko w sieci” ma na celu przestrzec rodziców przed konsekwencjami kontaktów dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym ze szkodliwymi treściami w Internecie i wskazać im, jak ograniczyć ryzyko takich kontaktów.     

     Szkodliwe treści

     Szkodliwe treści to materiały, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój i psychikę dzieci i młodzieży. Dzieci mogą na nie trafiać celowo lub przypadkowo, np. poprzez mylne wyniki wyszukiwania, spam czy reklamę.

     Do szkodliwych treści zazwyczaj zalicza się:

     • treści pornograficzne, w tym materiały prezentujące relacje seksualne z wykorzystaniem przemocy oraz nietypowe i dewiacyjne zachowania seksualne;
     • treści prezentujące przemoc i okrucieństwo, np. w filmach bądź brutalnych grach komputerowych;
     • treści promujące zachowania autodestrukcyjne – samookaleczenia lub samobójstwa, bądź zachowania szkodliwe dla zdrowia, np. wyniszczające diety (tzw. ruch pro-ana), zażywanie narkotyków lub dopalaczy;
     • treści dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści wobec różnych grup społecznych, narodowościowych, religijnych lub osób.

     Wpływ na dzieci

     Kontakt z takimi materiałami często powoduje wystąpienie wysokiego poziomu negatywnych emocji oraz zaburza prawidłowy rozwój i obniża poczucie bezpieczeństwa dziecka.

     Pornografia oglądana przez dzieci i młodzież może kształtować w nich fałszywe poglądy na sferę seksualności i stanowić wypaczoną edukację seksualną. Wyniki badań potwierdzają, że częsty kontakt dzieci z tego rodzaju treściami może prowadzić do problemów w sferze seksualności w późniejszym wieku.

     Wyniki wielu badań potwierdzają także, że kontakt z przekazami pełnymi przemocy, np. poprzez gry komputerowe, może mieć negatywny wpływ na psychikę dzieci i prowadzić do większej tolerancji na przemoc lub wręcz agresji.

     ZASADY

     USTAL Z DZIECKIEM ZASADY KORZYSTANIA Z INTERNETU
     UDOSTĘPNIAJ DZIECKU JEDYNIE POZYTYWNE I BEZPIECZNE TREŚCI
     ROZMAWIAJ Z DZIECKIEM O JEGO DOŚWIADCZENIACH W SIECI
     SKONFIGURUJ USTAWIENIA BEZPIECZEŃSTWA W URZĄDZENIU
     ZAINSTALUJ PROGRAM DO KONTROLI RODZICIELSKIEJ

     ROZWIĄZANIA

     PROGRAMY KONTROLI RODZICIELSKIEJ
     KATALOG BEZPIECZNYCH STRON I PRZEGLĄDARKA BEST
     APLIKACJA CHROŃ DZIECI W SIECI ORANGE
     BEZPIECZNY STARTER ORANGE
     800 100 100 – TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI
     DYŻURNET.PL – ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI ONLINE
     SIECIAKI.PL – EDUKACJA DLA MŁODYCH INTERNAUTÓW
     BEZPIECZNIE TU I TAM – KURS INTERNETOWY DLA RODZICÓW

      

     Copyright © 2017 Polskie Centrum Programu Safer Internet: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i NASK
     Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę ul. Walecznych 59 03-926 Warszawa tel. 22 616 02 68 fdds@fdds.pl www.fdds.pl
     NASK ul. Kolska 12 01-045 Warszawa tel. +48 22 380 82 00 nask@nask.pl www.nask.pl
      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych