• TAŃCZĄCE NUTKI

   •  Zajęcia ruchowo – taneczne  realizowane będą od 1 października 2023r. do 30 maja 2024r.   

    w grupie 3 i 4   (5 i 6 – latki).

     Zajęcia odbywać się będą cyklicznie raz w tygodniu (we wtorki)w ramach zajęć przedszkolnych.

    Zajęcia będzie prowadzić  mgr Dorota Wróbel (wychowawca grupy 4)

    CELEM  GŁÓWNYM ZAJĘĆ jest:
    •    stymulowanie i    wspomaganie    wszechstronnego i harmonijnego  rozwoju  oraz wyzwalanie aktywności ruchowej poprzez tańce i  zabawy przy muzyce oparte na naturalnej potrzebie ruchu

    • przygotowanie dzieci do występów na forum grup i przedszkola i poza nim

    Podczas zajęć dzieci będą brały udział w zabawach  integracyjnych  oraz  muzyczno - ruchowych.  
    Poznają gesty, ruchy i układy taneczne do:
    1)    utworów muzycznych  w zakresie muzyki klasycznej, współczesnej i rozrywkowej;
    2)    tańców regionalnych;
    3)    utworów muzyczne do piosenek dziecięcych (przygotowywanych z  okazji organizowanych wydarzeń i uroczystości przedszkolnych  związanych z  harmonogramem uroczystości na rok szkolny 2023/2024).


    CELE OGÓLNE ZAJĘĆ:
    •    kształtowanie pozytywnej postawy wobec aktywności ruchowej, umiejętność łączenia ruchu z muzyką;
    •    pokazanie muzyki i tańca jako jednej z form aktywności ruchowej;
    •    wzmacnianie motywacji dzieci do rozwoju swych zainteresowań i  uzdolnień;
    •    wdrażanie do dbania o sprawność fizyczną i zdrowie;
    •    doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej;
    •    rozwijanie płynności i estetyki ruchu;
    •    kształtowanie ekspresji twórczej;
    •    wyzwalanie  radości  i  optymizmu  poprzez  wspólne  zabawy  muzyczno – ruchowe i tańce integracyjne;
    •    rozwijanie koordynacji i sprawność ruchowej;
    •    promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia.

    SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE ZAPISÓW ZOSTANĄ PRZESŁANE NA MAILE INDYWIDUALNE RODZICÓW Z GRUPY 3 I 4.
     

 • Galeria zdjęć

   brak danych