•  

     SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 4

     W ROKU SZKOLNYM   2023/2024

      

     GODZINY

     CZYNNOŚCI

     7:00 – 8:00

     Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służąc realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne z rówieśnikami i nauczycielem.

     8:00 – 8:30

     Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci lub inspirowane przez nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem. 

     8:30 – 8:45

     Zabawy integrujące grupę, zabawy kołowe,  ćwiczenia artykulacyjne, zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.

     8:45 – 9:00

     Czynności porządkowo - higieniczne wg obowiązującej procedury sanitarnej. Przygotowanie do śniadania.

     9:00 – 9:30

     Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku oraz poprawnego zachowania się przy stole.

     9:30 – 10:15

     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą - kierowane i nie kierowane  w formie zespołów zadaniowo – zabawowych wg koncepcji

      F. Froebla oraz technik C. Freineta.

     10:15 – 11:30

     Zabawy dowolne w sali służąc realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci.  Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu.

     11:30 – 12:00

     Czynności samoobsługowe - higieniczne wg obowiązującej procedury sanitarnej. Przygotowanie do posiłku.

     12:00 – 12:30

     Obiad. Doskonalenie umiejętności estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku oraz poprawnego zachowania się przy stole, preferowanie zdrowego odżywiania, nie marnowania żywności.

     12:30 – 12:45

     Relaks, odpoczynek, słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczycielkę lub odtwarzanych w formie audiobooków, ćwiczenia ortofoniczne, paluszkowe, masażyki relaksacyjne, itp.

     12:45 – 13:45

     Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej , muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci – rozwijanie kompetencji kluczowych, obserwacja pedagogiczna.

     13:45 – 14:00

     Czynności samoobsługowe i  higieniczne wg obowiązującej procedury sanitarnej, przygotowanie do posiłku.

     14:00 – 14:30

     Podwieczorek. Zabiegi higieniczne po posiłku.

     14:30 – 16:00

     Zabawy zorganizowane, dowolne z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne dostosowane do potrzeb  i możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne zespołowe i  indywidualne. Rozchodzenie się dzieci.

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych