•  

    Bierzemy udział w wielu programach , akcjach i  projektach

    Jesteśmy m.in. uczestnikami:

    czyta.jpg [miniatura] „Cała Polska czyta dzieciom”- głównym celem kampanii jest zachęcanie dzieci do częstszego obcowania z książką oraz do wspólnej lektury z najbliższymi.

    woda.jpg

    "MAMO, TATO WOLĘ WODĘ" Jego nadrzędnym celem jest wykształcenie u dzieci prawidłowych nawyków żywieniowych ze szczególnym podkreśleniem roli wody w codziennej diecie, a także zwrócenie ich uwagi na zagadnienie ochrony środowiska.

    "MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY" Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa; zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;   tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela

     

    "DZIECIAKI MLECZAKI" -Głównym celem akcji jest wzrost świadomości dzieci na temat roli mleka i produktów mlecznych w ich diecie. Organizatorzy, poprzez zabawę, chcą kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe już od najmłodszych lat i promować mleko jako napój nie tylko zdrowy, ale też bardzo smaczny.

 • Galeria zdjęć

   brak danych