Nawigacja

WIZJA i MISJA KONCEPCJA PEDAGOGICZNA F. FROEBLA -praca z darami KONCEPCJA PEDAGOGICZNA C.FREINETA PROJEKTY EDUKACYJNE

Koncepcja pracy przedszkola

WIZJA i MISJA

Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
                                                To, czego nie zrobimy dla dzieci,  dla wychowania przedszkolnego,nie zrobimy już nigdy ...
                                                                                                                                                       doc. dr Maria Kielar

 MISJA  

 Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka. 

Uczymy dzieci twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.

Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem pozwalając dziecku wyrażać własne doświadczenia i spostrzeżenia poprzez różnorodną działalność artystyczną.

Pomagamy dziecku uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka.

Zapewniamy optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu.

W każdym dziecku tkwi ukryty talent.

Trzeba go tylko odnaleźć.

WIZJA 

1. Naszym założeniem jest, aby nasi wychowankowie:

Byli wrażliwi na piękno, sztukę i dobro.

Posiadali bogatą wyobraźnię twórczą

byli zdolni do spontanicznej ekspresji swoich   uczuć i myśli

byli otwarci na pomysły i inspiracje

Rozwijali swoje zdolności i możliwości artystyczne.

2. Współpracując z rodzicami dbamy o to aby  byli współautorami sukcesów swoich dzieci.

3. My Nauczyciele tworzymy szeroko rozumiane środowisko edukacyjne, umożliwiające powstawanie w dziecku zmian rozwojowych, zgodnych z jego potencjałem.

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
  • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;

Galeria zdjęć