Nawigacja

WIZJA i MISJA KONCEPCJA PEDAGOGICZNA F. FROEBLA -praca z darami KONCEPCJA PEDAGOGICZNA C.FREINETA PROJEKTY EDUKACYJNE

Koncepcja pracy przedszkola

PROJEKTY EDUKACYJNE

 

jest to metoda interdyscyplinarna, która zakłada u uczących się znaczną samodzielność i odpowiedzialność. Projekty mogą być wykonywane grupowo lub indywidualnie.  Dzieci podczas pracy nad swoimi projektami powinny mieć zapewniony swobodny dostęp do różnych przedmiotów oraz pomocy nauczyciela. Metoda projektu pomaga stworzyć zintegrowany zespół , w którym dzieci przez pracę w grupie- uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także zdobywają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża dzieci do planowania oraz organizowania swojej pracy, a także do dokonywania samooceny. Podczas projektu praca odbywa się w indywidualnie ustalonym czasie i tempie. Metoda taka umożliwia doświadczenie solidarności oraz radości ze wspólnego wysiłku, a także poczucie identyfikacji z zadaniem, które pozwala przezwyciężyć konflikty między jednostkami.

Projekt musi zawierać 4 podstawowe cechy:

 • Nabywanie wiedzy powinno zachodzić głównie dzięki samodzielnemu rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów, a nie za pomocą pamięciowego przyswajania wiedzy
 • Aktywność dziecka ma na celu nie tylko gromadzenie wiedzy , czy doświadczeń, lecz także zmianę nastawienia dziecka do uczenia się
 • Dzieci pracują nad zagadnieniami, które ich interesują i wynikają z ich naturalnych potrzeb
 • Wprowadzenie rozważań teoretycznych  następuje  w miarę potrzeb i zawsze wynika z realizowanych działań praktycznych

Aby efektywnie pracować metodą projektu, należy przestrzegać określonych faz pracy, do których należą:

 • Zainicjowanie projektu
 • Spisanie kontraktu
 • Wybór tematu
 • Podział na grupy
 • Sformułowanie ogólnych oraz szczegółowych celów projektu
 • Przygotowanie harmonogramu, podział pracy
 • Realizacja projektu
 • Prezentacja wyników projektu
 • Ewaluacja

Metoda projektu jest czasochłonna i wymaga również reorganizacji czasu pracy stylu pracy ze strony nauczyciela oraz dzieci. Ogromnie ważna jest postawa nauczyciela, który powinien być partnerem współdziałającym z dziećmi. Jego rola polega na zachęcaniu dzieci do podejmowanych działań, stymulowaniu rozwoju dziecka.

 

GRUPA 4

projekt BEZPIECZNY PRZEJAZD -"Szlaban na ryzyko"

 

 

W październiku 2020 w   grupie 6 latków zrealizowany zostanie projekt w ramach kampanii społecznej

BEZPIECZNY PRZEJAZD -"Szlaban na ryzyko"

opracowany przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu.

Zajęcia  edukacyjne  na temat bezpieczeństwa na terenie kolejowym odbywać się będą na podstawie zeszytów  edukacyjnych i kolorowanek PODRÓŻUJ Z AMBASADORKĄ BEZPIECZEŃSTWA

Szczegóły dotyczące kampanii www.bezpieczny-przejazd.pl

 

WE WRZEŚNIU 2019 W GRUPACH STARSZYCH ZOSTANIE ZREALIZOWANY PROJEKT EDUKACYJNY:

 

   ZISTA -  ŚLĄSKO  BABKA – działania KULINARNE z wykorzystaniem  wybranych technik freinetowskich .

       

                  W trakcie realizacji projektu przedszkolaki  będą kształcić swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznawać  treści związane z edukacją regionalną ( tradycyjne potrawy). Będą doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, który ułatwia pracę cukiernika.
Działania z fiszkami   pozwolą  kształcić umiejętności współpracy  i   czerpać radość ze wspólnego przygotowywania   wypieku.W trakcie zajęć dzieci zdobywać  będą medal „MAŁEGO CUKIERNIKA”  z ustalonym  regulaminem.

Projekt   edukacyjny został zrealizowany w styczniu 2020 w grupach starszych

Temat:    FERIE Z FILMEM ANIMOWANYM – PRZYGODY KRECIKA

             – działania z wykorzystaniem  wybranych technik freinetowskich.

Cele ogólne

 • ćwiczenie koncentracji uwagi i pamięci,
 • stymulowanie rozwoju mowy,
 • pobudzanie kreatywności i wyobraźni podczas zadań stawianych do wykonania
 • rozwijanie postawy ,   uczestnika i konsumenta  kulturopodobnych wytworów

 

Zaety zastosowania filmu animowanego:

 • treść   dostosowana do wieku dziecka. 
 • nieprzeładowane efektami specjalnymi, niosące jakieś wartości i przesłanie.
     brak  efektów specjalnych, których obraz  zmienia  się szybko -  uniknie  przeładowania informacjami dziecka  
 •   stymulowanie dziecka obrazem  wywoływanie zaciekawienia, skupienia uwagi, koncentracji

 

  Zastosowanie  świadomego przekazu , który ma jakiś sens, daje pozytywne emocje. Często w sposób przystępny pokazuje w jakiś sposób przeżyć i rozwiązać trudne życiowe sytuacje. Jest to alternatywa w dobie ogólnie dostępnego Internetu dzieci trafiają na praktycznie wszystko - niezależnie od jakości, formy czy treści. Rozbudzanie    świadomości dziecka i dostrzeganie przyjemności  z uczestniczenia
 

Rozumienie i otwartość na język filmowy to proces, który powinniśmy rozwijać i pielęgnować w dzieciach.  Po  obejrzeniu każdego  filmu jest   rozmawianie  o nim w kręgu rówieśników : ocenianie, krytykowanie bohaterów.

Dodatkowo źródłem obserwacji pedagogicznej będzie    obserwacja  reakcji dziecka podczas oglądania.

Źródła:CYKL  FILMÓW Z CYKLU „ KRATKY FILM PRAHA”  - PŁYTY  VCD  z cyklu  KRECIK

Stevenson J.A., (1930), Metoda projektu w nauczaniu. LwówE. Skowrońska-Labecka, Dźwięk i gest, Warszawa 1984

ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU ZNAJDZIECIE W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
 • (32) 251-58-74

Galeria zdjęć