Nawigacja

WIZYTÓWKA PIOSENKI I WIERSZE BIEŻĄCE SPRAWY PODZIĘKOWANIA CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM SPOTKANIA Z EKSPERTAMI- jak ciekawie spędzić czas KONCEPCJA pedagogiczna C.FREINETA ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI GRUPOWE NOWINKI PROGRAM METODY WYCHOWAWCZE PEDAGOGIKA F. FROEBLA - cele, założenia 6 LATEK - JAKI JEST KONSULTACJE INDYWIDUALNE projekt BEZPIECZNY PRZEJAZD -"Szlaban na ryzyko" PORADNIK DLA RODZICÓW

GRUPA 4

ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI

ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI

 

ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI ( WG KONCEPCJI C.FREINETA)

ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI  

W tym roku szkolnym w grupie 4 KONTYNUUJEMY  technikę „ zdobywania sprawności" zdobywania MEDALI.

Współczesny przedszkolak to dziecko wrażliwe, twórcze i otwarte na zmiany, wyzwania na miarę ich możliwości i nowe sytuacje. Takie możliwości stwarza technika zdobywania sprawności.

O kolejnych medalach będziemy państwa infrmować również na gazetce w szatni.

A teraz kilka słów dlaczego postanowiłyśmy  wprowadzić technikę zdobywania sprawności wg koncepcji Celestyna Freineta.

Dzieci inspirowane pomysłem nauczycielki mają możliwość zdobywania sprawności wg regulaminu , w sposób praktyczny uczą się planowania oraz systematyczności w realizacji kolejnych zadań .

Dzięki temu aktywnie uczestniczą w procesie dydaktyczno- wychowawczym Sprawności wyrabiają u dzieci wytrwałość , pilność i systematyczność. Poprzez tego typu działania dziecko w sposób zabawowy wzbogaca wiedzę rozwija swoje zainteresowania , wdraża do samodzielności, przełamuje barierę strachu w komunikowaniu się z innymi ,aktywizuje się i podejmuje różnorodne działania oraz daje możliwość osiągnięcia sukcesu.

Dzieci w sposób naturalny uczą się kontrolować realizację kolejnych zadań, odczuwając radość z ich realizacji i w efekcie satysfakcję ze zdobycia medalu

Proces zdobywania dyplomów sprawności związany jest z naturalnymi sytuacjami przedszkolnymi ,tematyką bliską dzieciom, wynikająca z  ich zainteresowań. Każdy medal ma określone kryteria jego zdobywania i oceny.

Kolejność wprowadzania jest następująca

Zapoznanie rodziców z ogólnym regulaminem

Zapoznanie dzieci z regulaminem – prezentacja tablicy – wzór karty sprawności

W każdym przypadku tok działania przy zdobywaniu medalu jest podobny:

1. propozycja nauczycielki – sprawności- pokazuje wzór dyplomu i medalu

2.ustalenie kolejnych zadań, zapisanie na karcie sprawności

3. potwierdzenie przez dzieci : TAK, PIECZĄTKA , inna forma zaproponowana przez nauczycielkę lub dzieci

4. zaliczenie kolejnych zadań i odnotowanie w karcie sprawności

5. podsumowanie

6. wręczenie dyplomów lub medali – dzieci zabierają medal do domu, drugi naklejają na pasku w sali

Zadania planowane są na cały tydzień tak , aby każde dziecko mogło wykazać się swoimi umiejętnościami , podzielić się zdobytymi wiadomościami i doświadczeniem .

Wykorzystując technikę zdobywania sprawności będziemy mogły lepiej  poznać swoich wychowanków , ich zainteresowania , potencjał twórczy. Poprzez takie działania  dzieci uczą się podejmowania decyzji, dokonywania samooceny oraz pozytywnego przeżywania sukcesu.

Drodzy rodzice proszę zapoznać się z regulaminem ogólnym:

REGULAMIN ZDOBYWANIA SPRAWNOŚCI:

  1. Każde dziecko może przystąpić do zdobywania sprawności.
  2. Czas wykonywania zadań od poniedziałku do piątku
  3. Chętne dziecko zapoznaje się z zadaniami, które umieszczone będą na gazetce w grupie sala19
  4. Wykonuje kolejne zadania w przedszkolu lub domu
  5. Dowody wykonanych zadań prezentuje grupie, na gazetce w sali i szatni
  6. Otrzymuje medale , jeden przykleja na swoim pasku drugi zabiera do domu , chwali się jest zadowolony i dalej pracuje.

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
  • (32) 251-58-74

Galeria zdjęć