Nawigacja

WIZYTÓWKA PIOSENKI I WIERSZE BIEŻĄCE SPRAWY PODZIĘKOWANIA CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM SPOTKANIA Z EKSPERTAMI- jak ciekawie spędzić czas KONCEPCJA pedagogiczna C.FREINETA ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI GRUPOWE NOWINKI PROGRAM METODY WYCHOWAWCZE PEDAGOGIKA F. FROEBLA - cele, założenia 6 LATEK - JAKI JEST KONSULTACJE INDYWIDUALNE projekt BEZPIECZNY PRZEJAZD -"Szlaban na ryzyko" PORADNIK DLA RODZICÓW

GRUPA 4

KONCEPCJA pedagogiczna C.FREINETA

 

 

KONCEPCJA WYCHOWANIA CELESTYNA FREINETA

 

Rozwój autentycznej osobowości dziecka

może nastąpić tylko wówczas,

gdy każde znajdzie warunki do swobodnej ekspresji

w różnych dziedzinach swego życia i twórczości

                        Celestyn Freinet

                                         Drodzy rodzice!

W swojej  pracy  z przedszkolakami  od kilkunastu już lat wykorzystujemy techniki oparte na założeniach pedagogiki Celestyna Freineta czyli koncepcji wychowania, w której dziecko stanowi  podmiot w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

                 Techniki Celestyna Freineta rozwijają umiejętności i nawyki praktycznego działania u każdego przedszkolaka. Swobodny tekst, korespondencja, doświadczenia poszukujące, działania z fiszkami tworzą wiele sytuacji, w których dziecko działa w sposób bardziej świadomy i celowy,  wykorzystując różnorodne materiały i pomoce. Ta różnorodna aktywność przedszkolaka tworzy możliwości wyrażania swoich uczuć, emocji  oraz poczucie odpowiedzialności za swoje dzieło, czyli efekt końcowy pracy .

Głównymi celami  naszej pracy są:

  1. Stymulowanie ciekawości poznawczej i rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia i inwencji twórczej  dzieci .
  2. Wykorzystanie nabytych wiadomości i umiejętności podczas wykonywania zadań podjętych z inicjatywy dziecka lub zaproponowanych przez nauczyciela.
  3. Rozwijanie zainteresowań dzieci i umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w konkretnej rzeczywistości społecznej i przyrodniczej
  4. Kształtowanie zachowań prospołecznych i umiejętności współpracy oraz pełnego realizowania pomysłów i zadań.

Działania z przedszkolakami aby przyniosły oczekiwane efekty będą wynikać z aktualnych zainteresowań , potrzeb przedszkolaków zgodnie z hierarchią: bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, miłości, przynależności a w dalszej kolejności potrzeb :poznawczych, dowartościowania, samorealizacji.

Kolejne techniki dostosowane zostaną do możliwości każdego dziecka po dokładnej diagnozie. Wprowadzone zostaną następujące techniki:

1.      swobodnego tekstu indywidualnego - inspirowanego

Ø  przeżyciem, wydarzeniem w którym dziecko uczestniczyło,

Ø  obrazkiem, rysunkiem, obrazem

Ø  utworem literackim,

Ø  muzyką, rymowankami

2.      swobodnego tekstu zespołowego

3.      doświadczeń poszukujących

4.      dyplomów sprawności

5.      fiszek: problemowych, zadaniowych, autokorektywnych

6.      korespondencji: grupowej, międzyprzedszkolnej

 

Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie www.rokwprzedszkolu.pl

najlepszy, przyjaciele

                                                                                                                         Beata Staniczek

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
  • (32) 251-58-74

Galeria zdjęć