Nawigacja

PROCEDURA PRZYJMOWANIA SKARG I WNIOSKÓW PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECI NIEZBĘDNIK DLA RODZICA NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO Regulamin bezpieczeństwa KARTA ZGŁOSZENIA na dyżur wakacyjny PROCEDURA COVID- 19

Kącik dyrektora

NIEZBĘDNIK DLA RODZICA NA POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO

 

Lp.

 

Informację dla rodzica

 

 

Źródło informacji, dokument

  1.

Ogólne  cele i zadania przedszkola

 

Statut przedszkola

  2.

Organizacja pracy przedszkola:

 • Godziny pracy przedszkola: 6:00 – 17.00
 • Czas trwania zajęć z dziećmi: ramowy rozkład dnia
 • Godziny posiłków: zgodnie z ramowym rozkładem dnia

 

 

Strona internetowa

Ramowy rozkład dnia

  3.

Obowiązujące w przedszkolu procedury bezpieczeństwa. Podpisanie upoważnień i deklaracji przez rodziców:

 • Procedur przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
 • Deklaracji uczestnictwa w lekcjach religii organizowanych na terenie przedszkola
 • Udziału w wycieczkach organizowanych przez przedszkole
 • Uczestnictwa dzieci w zajęciach z logopedą i psychologiem
 • Zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Zgody na publikowanie zdjęć oraz prac dziecka
 • Upoważnienie do działań w razie nagłego wypadku

 

Procedury

  4.

Sposoby i formy współpracy z rodzicami:

 • Prawa i obowiązki rodziców
 • Zasady wyboru członków rady rodziców
 • Harmonogram rocznej współpracy z rodzicami

 

Statut, regulamin rady rodziców, harmonogram współpracy

  5.

 

Zasady odpłatności za przedszkole – przysługujący zwrot dziennej opłaty stałej i opłaty stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności w przedszkolu

 

Umowa z rodzicami

  6.

 

Ogólne zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

 

Statut

  7.

 

Zasady i warunki ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków: indywidualne ubezpieczenia rodziców

 

Umowy indywidualne

propozycja ulotka AXA

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
 • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;

Galeria zdjęć