• SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA

    •  

      

      

     SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 1

     W ROKU SZKOLNYM   2023/2024

      

     GODZINY

     CZYNNOŚCI

     6:00 – 8:00

     Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służąc realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci lub proponowane przez nauczyciela. Kontakty indywidualne z rówieśnikami i nauczycielem.

     8:00 – 8:30

     Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci lub inspirowane przez nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem. 

     8:30 – 8:45

     Zabawy integrujące grupę, zabawy kołowe,  ćwiczenia artykulacyjne, zabawy ruchowe  muzyczno-ruchowe. Ćwiczenia poranne.

     8:45 – 9:00

     Czynności porządkowo – higieniczne.

      Przygotowanie do śniadania.

     9:00 – 9:30

     Śniadanie.

     9:30 – 9:50

     Zajęcia zintegrowane w sali i na powietrzu,  kierowane i nie kierowane  prowadzone wg planów miesięcznych oraz koncepcji planu daltońskiego  zgodnie  z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz w oparciu o program wychowania przedszkolnego „Zbieram – poszukuję – badam” autorstwa Doroty Dziamskiej i Marzeny Buchnat, wyzwalający wieloaspektową aktywność  dzieci w czterech  sferach jego  rozwoju: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym.

     9:50 – 10:00

     Czynności porządkowo - higieniczne.

     10:10 – 10:15

     Drugie śniadanie, zabiegi higieniczne po posiłku.

     10:15-11:15

     Zabawy  dowolne i spontaniczne przy niewielkim  udziale nauczyciela, oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka. Gry ruchowe w sali gimnastycznej lub w sali grupowej. Zabawy wg określonych reguł, dobrowolnie podejmowane przez dzieci, wyznaczone przez różne kierunki ich aktywności.

     Zabawy spontaniczne, tematyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne, gry, zabawy stolikowe, rysowanie na temat dowolny.

     11:15 – 11:30

     Czynności porządkowo - higieniczne.  Przygotowanie do posiłku.

     11:30 – 12:00

      Obiad. Kulturalne zachowanie przy stole, preferowanie zdrowego odżywiania, nie marnowania żywności.  Zabiegi higieniczne po posiłku.

     Przygotowanie do odpoczynku.

     12:00 – 13:45

      Leżakowanie – słuchanie muzyki relaksacyjnej, wyciszenie.

     13:45 – 14:00

     Spokojne, przyjazne wybudzanie się. Zabiegi higieniczne w łazience.

     14:00 – 14:30

     Podwieczorek. Zabiegi higieniczne po posiłku.

     14:30 – 15:00

     Rozmowy indywidualne, zabawy spontaniczne.

     Rozchodzenie się dzieci.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych