• WIZYTÓWKA

    • GRUPA 1
     Jesteśmy najmłodszą grupą w przedszkolu

     NASZ GRUPOWY MAIL:

     mp32.grupa1@wp.pl

      


     Grupę prowadzą:

     mgr Agnieszka Żogała - Rokicka - wychowawca grupy

     mgr Justyna Wiensz- nauczyciel

     Anna Flak - pomoc nauczyciela

      

     Godziny pracy nauczycieli:

     mgr Justyna Wiensz
     poniedziałek 6:00- 10:00
     wtorek 12:30-14:30
     środa 6:00-10:00
     czwartek 13:00-15:00
     piątek 6:00- 9:30

      

     mgr Agnieszka Żogała-Rokicka
     poniedziałek 10:00- 14:30
     wtorek 7:30-12:30
     środa 10:00-14:30
     czwartek 7:30-13:30
     piątek 9:30-14:30

      

      

     Praca wychowawczo-opiekuńczo-dydaktyczna w maluszkach opierać będzie się na:

     • zabawach swobodnych, tematycznych, konstrukcyjnych i dydaktycznych;
     • zabaw w ogrodzie przedszkolnym i spacerów na świeżym powietrzu;
     • pokazie, pogadankach, korzystaniu z doświadczeń;
     • naturalnych i celowo zaplanowanych sytuacjach edukacyjnych;
     • rozwijaniu samoobsługi w zakresie samodzielnego korzystania z toalety i łazienki, spożywania posiłków, ubierania i rozbierania się;
     • rozwijaniu prawidłowej mowy;
     • metodach aktywizujących twórczo dzieci;
     • zabawach i ćwiczeniach ruchowych.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych