• Realizacja  działań edukacyjno - wychowawczych w GRUPIE 2

     

    Celem programu jest zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenie szacunku dla przyrody, ale także kształcenie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania czasu i ruchu.

    W ramach realizacji programu, najmłodsi poznają zasady dbania o środowisko naturalne, aktywnego wypoczynku i odżywiania. Nauczą się segregować odpady, wybierać odpowiednie formy ruchu oraz rozpoznawać korzyści jakie płyną ze spożywania warzyw i owoców. .

    Wszystkie materiały edukacyjne „Kubusiowych Przyjaciół Natury” zostały skonstruowane tak by rozwijać u dzieci kreatywność i samodzielne myślenie oraz przyswajać wiedzę poprzez zabawę.

     

     czyta.jpg [miniatura]Pomagamy wychowywać dzieci na mądrych, dobrych i szczęśliwych ludzi!

    Cała Polska czyta dzieciom”- głównym celem kampanii jest zachęcanie dzieci do częstszego obcowania z książką oraz do wspólnej lektury z najbliższymi. 

    Wspieramy mądre wychowanie, prowadząc programy edukacyjne dla rodziców, nauczycieli i uczniów. Krzewimy czytelnictwo poprzez kampanię „Cała Polska czyta dzieciom”, programy „Czytające szkoły” i „Czytające przedszkola” oraz Kluby Czytających Rodzin. Promujemy wartościową literaturę dla dzieci i młodzieży, prowadząc Złotą Listę książek, tworząc własne książki i organizując Konkurs Literacki im. A. Lindgren na współczesną książkę dla dzieci i młodzieży.

     

    MISJA FUNDACJI ZACZYTANI.ORG TO PROMOWANIE CZYTELNICTWA I EDUKACJA SPOŁECZNA. WYKORZYSTUJEMY KSIĄŻKĘ DO BUDOWANIA JAKOŚCIOWYCH RELACJI – OD RELACJI Z SAMYM SOBĄ, PRZEZ RELACJE W NAJBLIŻSZYM OTOCZENIU, PO RELACJE MIĘDZY CAŁYMI SPOŁECZNOŚCIAMI  

      Cele:

    • Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
    • Zwiększanie dostępu do literatury w lokalnych placówkach medycznych, pomocowych, dobroczynnych, aktywnościowych.
    • Kształtowanie szeroko rozumianej kultury czytelniczej wśród różnych środowisk
    • Edukacja.

     CO ROKU WŁĄCZAMY SIĘ W AKCJĘ .

    W XXXIII edycji w ROKU SZKOLNYM 2022/2023    ZEBRALIŚMY 282,94 ZŁ WSZYSTKIM  OFIARODAWCOM DZIĘKUJEMY 

    koordynator A.Tomel

    Cel Góry Grosza

    Celem akcji jest zebranie funduszy na pomoc psychologiczną, rzeczową i specjalistyczną dla dzieci (w szczególności wychowujących się poza własnym środowiskiem rodzinnym) i rodzin.
    Głównym obszarem wsparcia jest:
    a) pomoc dla rodzinnej pieczy zastępczej
    b) pomoc dla instytucjonalnej pieczy zastępczej
    c) usamodzielnianej młodzieży z pieczy zastępczej
    d) programy dla rodzin zastępczych i adopcyjnych
    e) programy dla dzieci jak i dla osób z ich otoczenia
    f) lokalne programy w zakresie pomocy dziecku i rodzinie.

     

    Pomysłodawcą i organizatorem akcji jest Fundacja Pomocy Dzieciom "Pomagamy z Uśmiechem". Celem akcji jest pomoc chorym dzieciom. 

    Zbieranie plastikowych nakrętek to prosty sposób, aby komuś pomóc. Każda plastikowa nakrętka jest cenna! Nie wyrzucamy ich więc z innymi odpadami do śmieci tylko zbieramy i przynosimy do przedszkola.

    Zebrane nakrętki zostają odebrane przez Fundację, a następnie odsprzedane firmie recyklingowej, a wszystkie zebrane środki są skierowane na pomoc potrzebującym dzieciom.

    Misją  Fundacji jest pomoc chorym dzieciom w przywróceniu im zdrowia oraz uśmiechu.

    Fundacja kieruje swoją pomoc wyłącznie do dzieci dotkniętych ciężką chorobą lub skutkami nieszczęśliwego wypadku, które nie ukończyły 18 roku życia. Informacje na temat aktualnej zbiórki podane są na stronie głównej Fundacji: www.pomagamyzusmiechem.org

    Nasze przedszkole zbiera  nakrętki na konto TOMKA DŁUGOSZA /Facebook -Tomek Długosz i jego zmagania z codziennością/

    Akcja trwa nieprzerwanie i nie przewidujemy jej zakończenia smiley

    .

     

 • Galeria zdjęć

   brak danych