•  

     Katowice, 01.09.2022r.

     PPP3.0700.43.2022

     Informacja o pracy logopedy

     Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Katowicach

     w roku szkolnym 2022/2023

     Opiekę logopedyczną nad dziećmi i uczniami z Państwa placówki sprawuje    mgr Sylwia Parkitny.

     W ramach sprawowanej opieki logopeda prowadzi:

     • diagnozę budowy i funkcji narządów artykulacyjnych,
     • diagnozę sprawności artykulacyjnej i terapię wad wymowy,
     • diagnozę i terapię kompetencji komunikacyjno-językowych,
     • diagnozę i terapię zaburzeń płynności i tempa mówienia,
     • opiekę przed- i pozabiegową w przypadkach korekcji wędzidełka języka,
     • współpracę z innymi specjalistami uczestniczącymi w procesie diagnozy i terapii dziecka (psycholodzy, laryngolodzy, neurolodzy, fizjoterapeuci, ortodonci, terapeuci SI),
     • konsultacje dla logopedów i nauczycieli z rejonu działania Poradni.

     Z jakimi trudnościami dziecka/ucznia można się zgłaszać do logopedy?

     • nieprawidłowe pozycje spoczynkowe narządów artykulacyjnych (np. stale otwarte usta, język widoczny między zębami, wargami),
     • nieprawidłowy tor i typ oddychania (np. stałe/okresowe oddychanie ustami, płytki/ciężki, słyszalny oddech),
     • obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie narządów artykulacyjnych,
     • niska sprawność narządów artykulacyjnych,
     • nieprawidłowa wymowa: dziecko nie realizuje głosek, które rozwojowo już powinno albo je zniekształca,
     • opóźnienia w rozwoju mowy: dziecko nie mówi wcale, mówi mało lub „po swojemu”,
     • jąkanie, zacinanie,
     • -zbyt szybkie tempo mówienia i wynikająca z niego niewyraźna mowa (tylko uczniowie starsi).

     Terapia prowadzona jest wyłącznie w formie indywidualnej (z wyłączeniem terapii zaburzeń płynności mowy). Metody i formy pracy są dobierane indywidualnie do potrzeb konkretnego dziecka/ucznia. Spotkania terapeutyczne odbywają się systematycznie,               w zależności od potrzeb klienta i możliwości pracownika, średnio co 1,2,3 tygodnie (rzadziej tylko w przypadku bardzo małych dzieci). Rodzic uczestniczy zarówno w spotkaniu diagnostycznym jak i każdym spotkaniu terapeutycznym i w ramach terapii zobowiązywany jest do prowadzenia codziennych ćwiczeń z dzieckiem w domu.  Gdy jest taka potrzeba jest proszony także o wykonanie dodatkowych badań,  konsultacji, leczenia/terapii. Na spotkanie diagnostyczne przeznaczone są dwie godziny, na terapeutyczne – jedna godzina.

      

     Z uwagi na pracę w bliskim kontakcie bezpośrednim i w obrębie jamy ustnej logopeda przyjmuje tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji.

     Wszelkie pisemne  informacje o wynikach badań i podjętych działaniach na potrzeby placówek, lekarzy i innych specjalistów logopeda wydaje wyłącznie na pisemny wniosek rodzica (opiekuna prawnego). Wizyta u logopedy nie wymaga skierowania lekarza ani placówki (przedszkola, żłobka, szkoły), rodzic może się zgłosić do poradni samodzielnie. Prosimy o umieszczenie tej informacji w miejscu widocznym dla rodziców oraz zachęcenie ich do zapoznania się z jej treścią. Dziękujemy i zapraszamy.

      

     Godziny pracy logopedy:

      

     Poniedziałek

     1300 – 1700

     Wtorek

     1300 – 1700

     Środa

       800 – 1200

     Czwartek

       800 – 1200

     Piątek

       800 – 1200

      

     40-431 Katowice, ul. Szopienicka 58

     tel.: 32 255 70 51,     fax: 32 255 70 51, wew.41

          e-mail: poradnia@ppp3.katowice.pl,      www.ppp3katowice.ppp3.katowice.pl

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych