• WIZJA i MISJA

    • Nikt nie rodzi się po raz drugi przedszkolakiem.
                                                     To, czego nie zrobimy dla dzieci,  dla wychowania przedszkolnego,nie zrobimy już nigdy ...
                                                                                                                                                            doc. dr Maria Kielar

      MISJA  

      Jesteśmy przedszkolem nastawionym na twórczy rozwój dziecka. 

     Uczymy dzieci twórczego myślenia i działania w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju.

     Rozbudzamy zainteresowania otaczającym światem pozwalając dziecku wyrażać własne doświadczenia i spostrzeżenia poprzez różnorodną działalność artystyczną.

     Pomagamy dziecku uwierzyć we własne siły i możliwości wykorzystując indywidualny potencjał każdego dziecka.

     Zapewniamy optymalne warunki do bezpiecznego i zdrowego pobytu dziecka w przedszkolu.

     W każdym dziecku tkwi ukryty talent.

     Trzeba go tylko odnaleźć.

     WIZJA 

     1. Naszym założeniem jest, aby nasi wychowankowie:

     Byli wrażliwi na piękno, sztukę i dobro.

     Posiadali bogatą wyobraźnię twórczą

     byli zdolni do spontanicznej ekspresji swoich   uczuć i myśli

     byli otwarci na pomysły i inspiracje

     Rozwijali swoje zdolności i możliwości artystyczne.

     2. Współpracując z rodzicami dbamy o to aby  byli współautorami sukcesów swoich dzieci.

     3. My Nauczyciele tworzymy szeroko rozumiane środowisko edukacyjne, umożliwiające powstawanie w dziecku zmian rozwojowych, zgodnych z jego potencjałem.

 • Galeria zdjęć

   brak danych