• SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 2   W ROKU SZKOLNYM   2023/2024

     7:00 – 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne z rówieśnikami i nauczycielem. 

     8:00 – 8:30 Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci lub inspirowane przez nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem.  

     8:30 – 8:45 Zabawy integrujące grupę, zabawy kołowe,  ćwiczenia artykulacyjne, zabawy ruchowe  muzyczno-ruchowe. Ćwiczenia poranne.

     8:45 – 9:00 Czynności porządkowo - higieniczne wg obowiązującej procedury sanitarnej. Przygotowanie do śniadania.

     9:00 – 9:30 Śniadanie-doskonalenie umiejętności estetycznego i kulturalnego  spożywania posiłku oraz poprawnego zachowania przy stole .

     Czynności higieniczne wg obowiązującej procedury

     9:30 – 10:00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą- kierowane oraz nie kierowane.  Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona  w oparciu o podstawę programową dla przedszkoli  i treści zawarte w programie wychowania przedszkolnego -Zbieram, poszukuję , badam " - D. Dziamska -M. Buchnat

     10:00 – 10:15 Czynności porządkowo - higieniczne wg obowiązującej procedury sanitarnej. 

     10:15 – 11:30 Zabawy  dowolne i spontaniczne przy niewielkim  udziale nauczyciela, oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka. Gry ruchowe w sali gimnastycznej lub w sali grupowej.

     Zabawy i zajęcia ruchowe, spacery, zabawy na świeżym powietrzu obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

     11:30 – 12:00 Czynności porządkowo - higieniczne wg obowiązującej procedury sanitarnej.

      Zabawy wyciszające.  Przygotowanie do posiłku.

     12:00 – 12:30 Obiad. Kulturalne zachowanie przy stole, preferowanie zdrowego odżywiania, nie marnowania żywności.  Zabiegi higieniczne po posiłku.

     12:30 – 12:45 Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczycielkę lub odtwarzanych w formie audiobooków, słuchanie spokojnej muzyki relaksacyjnej. Masażyki relaksacyjne.

     12:45 – 13:45 Zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez dzieci, wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka: zabawy spontaniczne, tematyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne, gry i zabawy stolikowe. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy dowolne w sali, zajęcia ruchowe , spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu

     13:45 – 14:00 Czynności porządkowo - higieniczne wg obowiązującej procedury sanitarnej,  przygotowanie do posiłku.

     14:00 – 14:30 Podwieczorek. Zabiegi higieniczne po posiłku. 

     14.30-17.00 Zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez dzieci,rozchodzenie się dzieci , używanie zwrotów grzecznościowych.

      

      
 • Galeria zdjęć

   brak danych