•   RAMOWY PLAN TYGODNIOWY

                    REALIZACJA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH W GRUPIE 2

     1.PONIEDZIAŁEK

     AKTYWNOŚĆ POZNAWCZA  lub  ARTYSTYCZNA (edukacja teatralna, emocjonalna )

     * POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

           2. WTOREK   

     AKTYWNOŚĆ PRZYRODNICZA I EKOLOGICZNA LUB SPOŁECZNA

     *UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

     3. ŚRODA

     AKTYWNOŚĆ MUZYCZNA - MUZYKOWANIE

     *ŚWIADOMOŚĆ I EKSPRESJA KULTURALNA


     4.CZWARTEK

      

     AKTYWNOŚĆ RUCHOWA I ZDROWOTNA/ ZESTAW  ZABAW RUCHOWYCH

     *UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

      

     AKTYWNOŚĆ MATEMATYCZNA

     5.PIĄTEK

      

     *KOMPETENCJE MATEMATYCZNE I PODSTAWOWE KOMPETENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE/ KOMPETENCJE INFORMATYCZNE

     *UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

     Codziennie - Zabawy, ćwiczenia i gry  w układzie:   SPONTANICZNIE ZINTEGROWANYCH

      a/ zabawy oparte na swobodnej zabawie dziecka ; b/ zabawy oparte na swobodnej zabawie dziecka z której nauczyciel wyprowadza zabawę kierowaną

     ZAPLANOWANYCH  ZINTEGROWANYCH przeprowadzanych zgodnie z  założeniami wybranego PROGRAMU  

     ROZWIJANIE NAWYKÓW I ZACHOWAŃ PROWADZĄCYCH DO SAMODZIELNOŚCI,ROZBUDZAJĄCYCH CIEKAWOŚĆ POZNAWCZĄ  

     *KOMPETENCJE SPOŁECZNE  I  OBYWATELSKIE/ INICJATYWNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

     *POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKU OJCZYSTYM

     *POROZUMIEWANIE SIĘ W JĘZYKACH OBCYCH

     *UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ

      

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych