• OGŁOSZENIA, SPRAWY BIEŻĄCE

    • ZAPROSZENIE       

     Serdecznie zapraszamy Rodziców na Piknik Rodzinny 24 maja o godz.15.30.

        Dzieci  z Grupy 2 oraz Pani Beata  I Pani Kasia

      

                                                             Dzień dobry !
     Zgodnie  z wcześniejszymi ustaleniami wycieczka do Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach została zaplanowana na 14 maja -wyjazd z przedszkola 9.40 powrót na obiad ok. 12.00
     koszty :
     przejazd - 400,00zł
     lekcja muzealna - warsztaty -30,00 zł "Jak zostać strażakiem "
     przewodnik - 50,00zł
     koszty zostaną podzielone przez liczbę dzieci zapisanych na wycieczkę , jeżeli dziecko z jakichkolwiek powodów nie będzie uczestniczyło w  wycieczce koszty nie zostają zwrócone .
     Proszę o zadeklarowanie uczestnictwa dziecka w wycieczce do 19.04.24 drogą mailową
     o terminie wpłaty poinformujemy zainteresowanych rodziców .
     panie Beata i Kasia

      

      

      

      

      

      

      

     ZAPROSZENIE                       

     SERDECZNIE  ZAPRASZAMY  RODZICÓW  DZIECI  Z  GRUPY 2 NA  ZAJĘCIE OTWARTE  KTÓRE  ODBĘDZIE  SIĘ  W  DNIU  22.03.2024r  o godz. 9:45  w sali  nr  23. 

     Prosimy o zabranie obuwia zmiennego.

     Serdecznie zapraszamy P. Beata i P. Kasia

      

      

      

      

      

      

      

     Serdecznie zapraszamy 

     Rodziców  (opiekunów prawnych) wszystkich dzieci, które będą uczęszczać do naszego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy 

     w dniu 31 sierpnia 2023 tj, czwartek

     o godzinie 16.00- 16.30 

      na zebranie ogólne z dyrektorem i radą pedagogiczną do sali gimnastycznej nr 18.

     OD 16.30  odbędą się zebrania grupowe prowadzone przez wychowawców grup :

      

     grupa 2 -  sala nr 23

      

     Na zebranie prosimy przynieść dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dzieci ( nr dowodu osobistego oraz numer telefonu) w celu wypełnienia  niezbędnej dokumentacji. Mile widziana zmiana obuwia.

     RADA PEDAGOGICZNA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 32 w Katowicach

     Serdecznie zapraszamy 

     Rodziców  (opiekunów prawnych) wszystkich dzieci, które będą uczęszczać do naszego przedszkola w roku szkolnym 2023/2024 zapraszamy 

     w dniu 31 sierpnia 2023 tj, czwartek

     o godzinie 16.00- 16.30 

      na zebranie ogólne z dyrektorem i radą pedagogiczną do sali gimnastycznej nr 18.

     OD 16.30  odbędą się zebrania grupowe prowadzone przez wychowawców grup :

      

     grupa 2 -  sala nr 23

      

     Na zebranie prosimy przynieść dane dotyczące osób upoważnionych do odbioru dzieci ( nr dowodu osobistego oraz numer telefonu) w celu wypełnienia  niezbędnej dokumentacji. Mile widziana zmiana obuwia.

            RADA PEDAGOGICZNA MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 32 w Katowicach

      

      

        Z

                                                                             

 • Galeria zdjęć

   brak danych