• PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

    • W grupie 4 realizowany będzie

      " Program wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY"

      autorstwa  B.BILEWICZ-KUŹNIA, S.KUSTOSZ, K.MAŁEK

     Program Dar Zabawy

     PROGRAM Dar Zabawy to innowacyjne podejście do zajęć, kreatywne pomysły na zabawę oraz twórcze i niebanalne rozwiązania pedagogiczne. Program powstał z troski o naturalny rozwój dziecka, o przywrócenie wartości zabawie, zabawkom i całej istocie dzieciństwa.

     Opracowany na podstawie koncepcji pedagogicznej Friedricha Froebla, na pierwszym miejscu stawia aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka.

     Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów, czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. Dar Zabawy to przede wszystkim innowacyjne spojrzenie na proces edukacji i wychowania najmłodszych poprzez prawdziwą zabawę – twórczą, radosną i bezpieczną.

     Szczegóły :  http://www.froebel.pl

      

     "Pedagogika fröblowska oferuje to wszystko, co dziś postuluje nowoczesna psychologia, pedagogika i neuronauki. Najnowsze odkrycia neurobiologii potwierdzają, iż wielozmysłowe poznawania świata i manipulowanie przedmiotami tworzą warunki dla wszechstronnego rozwoju dziecka. Zadaniem dorosłych jest tworzenie możliwie bogatego w bodźce środowiska edukacyjnego i takim właśnie środowiskiem są placówki pracujące w oparciu o pedagogikę freblowską. Atmosfera szacunku, z jakim podchodzi się tu do dzieci, a także wszechstronne wspieranie ich samodzielności to kolejne atuty, które powinny przekonać nawet najbardziej wymagających rodziców".

     dr Marzena Żylińska - wykładowca w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Toruniu; w licznych publikacjach i na seminariach promuje twórcze wykorzystanie nowych technologii w nauczaniu

      

      

     "Opracowany przez B.Bilewicz-Kuźnię z UMCS w Lublinie program wychowania Dar Zabawy odnosi się - jak się okazuje - do ponadczasowej idei wspomnianego twórcy. Zabawie nadano nowy wymiar, by program wychowawczy mógł być realizowany z zastosowaniem nowych materiałów dydaktycznych, zabawek, które wzbogacają wspomagające je zabawy konstruktywistyczne, piosenki, ćwiczenia ruchowe, działania rozwijaące wyobraźnię przedszkolaków itd.(...) Nie jest to zatem renesans tylko daru freblowskiej zabawy, lecz także ofiarowanie polskiej pedagogice przedszkolnej najbardziej wartościowych rozwiązań, a powinny skutkować jak najlepszym przygotowaniem dzieci do dalszego samorządnego życia, do ich samodoskonalenia. "

     prof. Bogusław Śliwerski - pracownik Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, wiceprzewodniczący Polskiegi Towarzystwa Pedagogicznego

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych