• ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI

    • ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI

      

     ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI ( WG KONCEPCJI C.FREINETA)

     ZDOBYWANIE SPRAWNOŚCI  

     W tym roku szkolnym w grupie 4 KONTYNUUJEMY  technikę „ zdobywania sprawności" zdobywania MEDALI.

     Współczesny przedszkolak to dziecko wrażliwe, twórcze i otwarte na zmiany, wyzwania na miarę ich możliwości i nowe sytuacje. Takie możliwości stwarza technika zdobywania sprawności.

     O kolejnych medalach będziemy państwa infrmować również na gazetce w szatni.

     A teraz kilka słów dlaczego postanowiłyśmy  wprowadzić technikę zdobywania sprawności wg koncepcji Celestyna Freineta.

     Dzieci inspirowane pomysłem nauczycielki mają możliwość zdobywania sprawności wg regulaminu , w sposób praktyczny uczą się planowania oraz systematyczności w realizacji kolejnych zadań .

     Dzięki temu aktywnie uczestniczą w procesie dydaktyczno- wychowawczym Sprawności wyrabiają u dzieci wytrwałość , pilność i systematyczność. Poprzez tego typu działania dziecko w sposób zabawowy wzbogaca wiedzę rozwija swoje zainteresowania , wdraża do samodzielności, przełamuje barierę strachu w komunikowaniu się z innymi ,aktywizuje się i podejmuje różnorodne działania oraz daje możliwość osiągnięcia sukcesu.

     Dzieci w sposób naturalny uczą się kontrolować realizację kolejnych zadań, odczuwając radość z ich realizacji i w efekcie satysfakcję ze zdobycia medalu

     Proces zdobywania dyplomów sprawności związany jest z naturalnymi sytuacjami przedszkolnymi ,tematyką bliską dzieciom, wynikająca z  ich zainteresowań. Każdy medal ma określone kryteria jego zdobywania i oceny.

     Kolejność wprowadzania jest następująca

     Zapoznanie rodziców z ogólnym regulaminem

     Zapoznanie dzieci z regulaminem – prezentacja tablicy – wzór karty sprawności

     W każdym przypadku tok działania przy zdobywaniu medalu jest podobny:

     1. propozycja nauczycielki – sprawności- pokazuje wzór dyplomu i medalu

     2.ustalenie kolejnych zadań, zapisanie na karcie sprawności

     3. potwierdzenie przez dzieci : TAK, PIECZĄTKA , inna forma zaproponowana przez nauczycielkę lub dzieci

     4. zaliczenie kolejnych zadań i odnotowanie w karcie sprawności

     5. podsumowanie

     6. wręczenie dyplomów lub medali – dzieci zabierają medal do domu, drugi naklejają na pasku w sali

     Zadania planowane są na cały tydzień tak , aby każde dziecko mogło wykazać się swoimi umiejętnościami , podzielić się zdobytymi wiadomościami i doświadczeniem .

     Wykorzystując technikę zdobywania sprawności będziemy mogły lepiej  poznać swoich wychowanków , ich zainteresowania , potencjał twórczy. Poprzez takie działania  dzieci uczą się podejmowania decyzji, dokonywania samooceny oraz pozytywnego przeżywania sukcesu.

     Drodzy rodzice proszę zapoznać się z regulaminem ogólnym:

     REGULAMIN ZDOBYWANIA SPRAWNOŚCI:

     1. Każde dziecko może przystąpić do zdobywania sprawności.
     2. Czas wykonywania zadań od poniedziałku do piątku
     3. Chętne dziecko zapoznaje się z zadaniami, które umieszczone będą na gazetce w grupie sala19
     4. Wykonuje kolejne zadania w przedszkolu lub domu
     5. Dowody wykonanych zadań prezentuje grupie, na gazetce w sali i szatni
     6. Otrzymuje medale , jeden przykleja na swoim pasku drugi zabiera do domu , chwali się jest zadowolony i dalej pracuje.

      

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
   • mp32katowice@interia.pl
   • mp32katowice@interia.pl
   • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
 • Galeria zdjęć

   brak danych