• KONCEPCJA pedagogiczna C.FREINETA

    •  

      

     KONCEPCJA WYCHOWANIA CELESTYNA FREINETA

     Rozwój autentycznej osobowości dziecka

     może nastąpić tylko wówczas,

     gdy każde znajdzie warunki do swobodnej ekspresji

     w różnych dziedzinach swego życia i twórczości

                             Celestyn Freinet

                                              Drodzy rodzice!

     W swojej  pracy  z przedszkolakami  od kilkunastu już lat wykorzystujemy techniki

     oparte na założeniach pedagogiki Celestyna Freineta czyli koncepcji wychowania,

     w której dziecko stanowi  podmiot w procesie dydaktyczno – wychowawczym.

                      Techniki Celestyna Freineta rozwijają umiejętności i nawyki praktycznego działania

     u każdego przedszkolaka. Swobodny tekst, korespondencja, doświadczenia poszukujące,

     Działania z fiszkami tworzą wiele sytuacji, w których dziecko działa

     w sposób bardziej świadomy i celowy, 

     wykorzystując różnorodne materiały i pomoce.

     Ta różnorodna aktywność przedszkolaka tworzy możliwości

     wyrażania swoich uczuć, emocji  oraz poczucie odpowiedzialności za swoje dzieło,

     czyli efekt końcowy pracy .

     Głównymi celami  naszej pracy są:

     -Stymulowanie ciekawości poznawczej i rozwijanie umiejętności kreatywnegomyślenia

     i inwencji twórczej  dzieci .

     -Wykorzystanie nabytych wiadomości i umiejętności podczas wykonywania zadań

     podjętych z inicjatywy dziecka lub zaproponowanych przez nauczyciela.

     -Rozwijanie zainteresowań dzieci i umożliwienie im aktywnego uczestnictwa

     w konkretnej rzeczywistości społecznej i przyrodniczej

     -Kształtowanie zachowań prospołecznych i umiejętności współpracy

     oraz pełnego realizowania pomysłów i zadań.

     Działania z przedszkolakami aby przyniosły oczekiwane efekty

     będą wynikać z aktualnych zainteresowań , potrzeb przedszkolaków

     zgodnie z hierarchią: bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, miłości, przynależności

     a w dalszej kolejności potrzeb :poznawczych, dowartościowania, samorealizacji.

     Kolejne techniki dostosowane zostaną do możliwości każdego dziecka

     o dokładnej diagnozie. Wprowadzone zostaną następujące techniki:

     1.      swobodnego tekstu indywidualnego - inspirowanego

     Ø  przeżyciem, wydarzeniem w którym dziecko uczestniczyło,

     Ø  obrazkiem, rysunkiem, obrazem

     Ø  utworem literackim, Ø  muzyką, rymowankami

     2 swobodnego tekstu zespołowego

     3.      doświadczeń poszukujących

     4.      dyplomów sprawności

     5.      fiszek: problemowych, zadaniowych, autokorektywnych

     6.      korespondencji: grupowej, międzyprzedszkolnej

      

     Więcej informacji znajdziecie państwo na stronie www.rokwprzedszkolu.pl

     najlepszy, przyjaciele

                                                                                                                              Beata Staniczek

      
  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
   • mp32katowice@interia.pl
   • mp32katowice@interia.pl
   • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
 • Galeria zdjęć

   brak danych