• Do rodziców


    • Zasady pracy dorosłych z dzieckiem, sprzyjające jego rozwojowi

      

     Dorośli odgrywają w życiu dziecka ogromną rolę, wpływając w istotnym stopniu na jego rozwój. Ich wpływ może być tym większy, im wyższy będzie poziom świadomości pedagogicznej w organizowaniu środowiska sprzyjającego rozwojowi dziecka. Służy temu znajomość i przestrzeganie w pracy z dzieckiem kilku podstawowych zasad.

     • Dorośli (rodzice, nauczyciele, dziadkowie) muszą poświęcać dzieciom jak najwięcej czasu na wspólną zabawę, rozmowę, obserwację, co oznacza, że niezależnie od natłoku obowiązków i spraw codziennych stale powinni koncentrować swoją uwagę na potrzebach i problemach dzieci.

     • W związku z tym że każde dziecko rozwija się w specyficznym dla siebie tempie, a różnice rozwojowe pomiędzy dziećmi mogą sięgać nawet kilku lat, dorośli powinni unikać porównań oceniających między dziećmi, tylko z miłością i tolerancją przyjmować je takimi, jakie są. Porównanie powinno służyć wychwytywaniu zaburzeń rozwojowych, a nie ocenie dziecka.

     • Dorośli muszą unikać kategorycznych stwierdzeń określających cechy dziecka,

     np.: jesteś powolny, ale z ciebie gaduła, niejadek, mazgaj itp., co określa się mianem etykietowania dzieci i co może się przyczynić do spowolnienia rozwoju lub pojawienia się zaburzeń rozwojowych.

     • Rozwojowi dzieci sprzyjają stawiane im zadania, jednak dorośli muszą dbać o właściwy ich dobór w taki sposób, aby nie były one ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne, bowiem ani jedne, ani drugie nie sprzyjają rozwojowi dziecka, a wręcz odwrotnie – hamują go.

     • W przypadku dostrzeżenia jakichś niepokojących sygnałów świadczących o nieprawidłowościach rozwojowych dziecka konieczna jest szczególna troska dorosłych polegająca na studiowaniu fachowej literatury, poszukiwaniu kontaktów ze specjalistami, logopedą, pedagogiem, psychologiem itp., stałej konsultacji z nauczycielem.

     Aby osiągnąć efekty wychowawcze, rodzice i nauczyciel muszą iść ręka w rękę, to znaczy uzgodnić konsekwentne postępowanie, aby dziecko nie stykało się z odmiennymi zasadami w przedszkolu (szkole) i w domu

     < M.Kwaśniewska, W.Żaba-Żabinska: Nasze przedszkole.program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.>

      DROGI RODZICU  Jak możesz pomóc swojemu dziecku?

     Oto kilka rad praktycznych :

     • Dziecko w tym wieku potrzebuje z twojej strony dużo wsparcia. Nie zapominaj o okazywaniu uczuć i zapewnianiu o twojej miłości
     • W wieku trzech lat dzieci u rozwija się  zainteresowanie językiem. Zadawaj dziecku dużo pytań i słuchaj jego odpowiedzi. Odpowiadaj na zadawane pytania.Wprowadzaj nowe słowa.
     • Jeśli potrzebujesz zmotywować trzylatka używaj słów: mógłbyś, zgadnij, pomóż.
     • Pamiętaj, że dziecku sprawią przyjemność historie typu „ Kiedy byłeś małym dzidziusiem”.
     • Wspólnie uczcie się liczyć. Wykorzystujcie do tego laki, samochodziki, ciasteczka, itp. Pamiętaj, że chodzi o zabawę w naukę.
     • Czytajcie książki. Proś dziecko żeby samo opowiedziało ci przeczytaną historię.
     • Ucz dziecko, jak się nazywa.
     • uczcie się prostych piosenek lub utrwalajcie te poznane w przedszkolu
     • Bawcie się w teatrzyk, zachęcaj dziecko do opowiadania różnych historii
       

     Ta strona może zawierać podstawowe informacje na temat Twojego przedszkola. Można je zmienić w każdej chwili. Opis sposobu dokonywania zmian znajduje się tutaj: http://help.edupage.org/

 • Galeria zdjęć

   brak danych