• PROGRAM DAR ZABAWY, opis DARÓW

    •  Kilka słów o programie

     W grupie 3 realizowany będzie

      " Program wychowania przedszkolnego DAR ZABAWY"

      autorstwa  B.BILEWICZ-KUŹNIA, S.KUSTOSZ, K.MAŁEK

     Program uwzględnia założenia teoretyczne koncepcji Friedricha Froebla. Szczególny nacisk położony jest na aktywność zabawową w procesie poznawania przez dziecko świata. Zabawa, będąca wrodzoną potrzebą,  według niemieckiego pedagoga, jest główną formą aktywności dziecka i nie powinna być kierowana przez nauczyciela ani ograniczana, a bardzo dyskretnie i rozsądnie nadzorowana. Dzieci powinny czuć się bezpieczne fizycznie i psychicznie. 

     Koncepcja aktywności oparta jest na działaniach dzieci w sali przedszkolnej, a także poza nią. Niezwykle ważną rolę stanowi kontakt z materiałami, których dostarcza przyroda, zwanymi darami natury, bogactwami przyrody, darami ziemi oraz wykorzystanie materiałów dydaktycznych  i pomocy edukacyjnych stworzonych przez dorosłego dla dziecka. 

     Najważniejszą częścią programu Dar Zabawy są zabawy edukacyjne, których zadaniem jest podkreślenie wspólnoty dorosłych i dzieci oraz wykorzystanie do tych zabaw tzw. darów (inaczej zwanych podarkami), czyli przedmiotów, które w pełni służą rozwojowi dziecka. 

     Dary to materiały, które mają postać wełnianych piłeczek oraz zestawów drewnianych klocków, w kształcie sześcianów, walców, graniastosłupów, to mozaiki, patyczki, pierścienie, i punkty. Służą one dzieciom do zabaw percepcyjno-manipulacyjnych, badawczych, umożliwiają rozwój zdolności artystycznych. Dzieci podejmują z ich wykorzystaniem zabawy badawcze, tematyczne i konstrukcyjne, poznają świat matematyki, tworzą ornamenty. Wymienionym aktywnościom towarzyszy śpiew, ruch oraz słuchanie literatury.

     Froebel.pl

     http://www.froebel.pl › pedagogika-froebla

     http://www.froebel.pl/publikacje

     http://www.froebel.pl/o-nas687

     Dary Froebla służą do twórczych ćwiczeń manualnych. Ale mogą też stanowić symbol, za pomocą którego dziecko przedstawi swoje uczucia związane z różnymi sytuacjami. Dzięki temu może wyrazić siebie w bezpieczny i twórczy sposób.

     Dary rozwijają wyobraźnię, pozwalają pracować nad emocjami i uczą zależności między przedmiotami. Wykorzystane razem z cytowanym wierszem mogą być impulsem do kreatywności językowej. Mogą obrazować pewne zachowania, uczyć nowych sposobów działania.

     Dary Froebla to znakomite narzędzie do pracy z dziećmi i rozwijania ich twórczego potencjału.

     Te proste zabawki mają uczyć dzieci kreatywności i nadawania znaczeń. Nauczyciel jedynie zachęca dziecko do zabawy, nie mówi mu, co ma zrobić z określonym darem.

     Dary

     Komplet materiałów dydaktycznych składa się z 14 pudełek darów, a także dołączonej do zestawu siatki geometrycznej, która wspiera pracę z darami. Materiały edukacyjne posiadają certyfikat CE i dopuszczone są do obrotu w krajach Unii Europejskiej 

      

     Dary

     Komplet materiałów dydaktycznych składa się z 14 pudełek darów, a także dołączonej do zestawu siatki geometrycznej, która wspiera pracę z darami. Materiały edukacyjne posiadają certyfikat CE i dopuszczone są do obrotu w krajach Unii Europejskiej 

     DAR 1

     W skład daru 1 wchodzi 6 par różnokolorowych wełnianych, miękkich piłeczek na sznurkach. 3 pary w barwach podstawowych (czerwona, żółta, niebieska) i 3 w barwach pochodnych (pomarańczowa, zielona, fioletowa). Każda piłka ma średnicę 5 cm.

     Dar 1 służy do rozpoznawania i nazywania barw, poszukiwania podobnych kształtów i cech (kulista, lekka, okrągła), określania kierunków, w jakich toczy się piłka, jej położenia (blisko, daleko, wysoko, nisko) i ruchów (toczy się, turla, spada, skacze). Wykorzystując do zabaw wierszyki i piosenki w języku polskim i angielskim wzbogacamy słownik dziecka, doskonalimy pamięć i rozwijamy umiejętność pracy w grupie.

     DAR 2

     Dar 2 tworzą: dwie kule, dwa walce i dwa sześciany w drewnianym pudełku, z ruchomym stelażem do ułożenia przez dziecko. W zestawie jest także patyczek i sznurek do przeprowadzania eksperymentów. Bryły są dobrane parami, jedna figura z pary jest gładka, bez żadnych otworów, druga ma natomiast nawiercone otwory do wkładania patyczka (umożliwia  to obracanie bryłą) oraz ma haczyki do przewlekania sznurka i zawieszania jej na stelażu.

     Bryły te mają służyć do odkrywania zjawisk fizycznych, poznawania ruchów przedmiotów, przeprowadzania porównań, odróżniania kształtów, form kulistych od graniastych, budowania w umysłach dzieci linii prostej i krzywej, badania ciężaru, ruchu itp.

     DAR 3

     W skład daru 3 wchodzi osiem małych sześcianów (2,5x2,5x2,5 cm), które powstały poprzez przecięcie (pionowe i poziome) dużego sześcianu z daru 2. Zabawa z darem 3 pozwala dziecku dokonywać porównań i dochodzić do wniosków o identyczności elementów, a także dostrzeganiu części i całości. Pomaga opanować takie pojęcia jak: ściana, krawędź, wysokość, szerokość, długość, wierzchołek. Sześciany umożliwiają dzieciom układanie kształtów, ornamentów oraz naukę matematyki. Zabawy z darem trzecim (i kolejnymi) urozmaicić można wykorzystując schematy konstrukcji i tematycznie związane z nimi wiersze

     DAR 4

     W skład daru 4 wchodzi osiem prostopadłościanów w drewnianym pudełku powstałych poprzez jedno przecięcie pionowe i trzy poziome sześcianu wielkości daru 2.

     Zabawy tym darem pozwalają na budowanie w umysłach dzieci pojęć: prostokąt, kwadrat, prostopadłościan, pionowo, poziomo, płaski, leży, stoi, krawędź, bok, brzeg, wierzchołek. Dziecko odkrywa, ze figury różnią się nie tylko wielkością, ale również formą geometryczną. 

     DAR 5

     Dar 5 składa się z sześcianów, prostopadłościanów i trójgraniastych połówek sześcianów. Powstał z sześcianu, który podzielony dwoma cięciami poprzecznymi, a następnie poprzez przecięcie przekątną jego górnej warstwy, utworzył nowe układy klocków. Jest większy od daru 3 i daru 4.

     Zabawa tym darem pozwala dziecku na odkrywanie rozmaitości brył, rozwija twórcze myślenie oraz precyzję ruchów. Dziecko układa kształty naturalne, kształty matematyczne i kształt piękna.

     DAR 6

     Dar 6 zawiera klocki - cegiełki o różnych płaszczyznach odpowiadających takim kształtom jak trójkąty czy kwadraty. Poprzez odpowiednie cięcia z tabliczek powstają prostopadłościany, sześciany i graniastosłupy. Elementy zawarte w darze 6 są zbliżone wielkością do elementów zawartych w darze 5.

     Dar 6 umożliwia konstruowanie złożonych budowli i kształtów estetycznych. Jest przeznaczony dla dzieci powyżej 4 roku życia. 

      DAR 7

     Dar 7 tworzy zestaw mozaiki geometrycznej złożonej z kół, półkoli, rombów, kwadratów oraz różnych rodzajów trójkątów w następujących kolorach: zielonym, czerwonym, fioletowym, białym, czarnym, niebieskim oraz żółtym. Każda z figur ma średnicę ok. 1 cm.

     Oprócz poznawania nazw figur, różnicowania kształtów i kolorów, w kontakcie z darem 7 dziecko ma okazję do komponowania obrazów, łączenia kolorów i figur, układania rytmów, poszukiwania zależności oraz podobieństw. Dar 7 to bogactwo kształtów, kolorów i możliwości.  

      DAR 8

     DAR 8 to proste patyczki o zróżnicowanej długości – od 2,5 cm do 15 cm. Spośród każdej długości występują patyczki w takich samych kolorach, jak elementy daru 7 - zielonym, czerwonym, fioletowym, białym, czarnym, niebieskim oraz żółtym.

     Otrzymując dar 8 dziecko zyskuje możliwość porównywania długości, odmierzania, nazywania kolorów, układania rytmów, ale także pojedynczych liter czy całych wyrazów. dar 8 to także doskonałe narzędzie konstrukcyjne. Rozwija sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, pobudza do poszukiwania i tworzenia.

     DAR 9

     Zestaw kół oraz półkoli w kolorach czerwonym, zielonym, niebieskim, fioletowym, żółtym oraz pomarańczowym to dar 9. Kształtuje on pojęcie całości (1) oraz połowy.

     Różnorodność kolorów sprzyja budowaniu obrazów pochodzących wprost z dziecięcej wyobraźni.  Magiczny świat kolorowych pół i półkoli jednocześnie inspiruje do twórczości, oraz do poszukiwania całości, cykliczności, logiki i porządku. 

     DAR 10

     Dar 10 to fioletowe, czarne, zielone, niebieskie, białe, czerwone, pomarańczowe i żółte drewniane punkty o średnicy 0,5 cm. Stanowią doskonałe uzupełnienie poprzednich darów, ale same w sobie stwarzają okazję do odtwarzania kształtów piękna, kształtów natury. Maleńkie „kropki” łączące się w harmonijną całość dziecięcych obrazów, kształtują precyzję ruchów oraz wysokie poczucie estetyki. Stanowią też doskonały materiał dydaktyczny zarówno do edukacji matematycznej, jak i językowej.

     DAR 1.1

     Dar 1.1 składa się z koralików do nawlekania w różnych kształtach: sześcianu, kuli oraz walca, występujących w sześciu kolorach - pomarańczowym, żółtym, zielonym, niebieskim, fioletowym i czerwonym oraz jednego sznurowadła w kolorze czarnym. Sznurowadło zakończone pałeczkami z plastiku ułatwiającymi nawlekanie.

     Zestaw rozwija precyzję ruchów oraz zdolności motoryczne, manipulacyjne dziecka. Kształtuje pojęcia matematyczne, rytmy, rozwija pamięć i wyobraźnię.

       DAR 1.2 W skład daru 1.2 wchodzi drewniana niebieska plansza przewlekanka, 8 kolorowych i wytrzymałych sznurowadeł zakończonych pałeczkami z plastiku ułatwiającymi nawlekanie oraz kulki do układania na planszy w ośmiu różnych kolorach: zielonym, pomarańczowym, niebieskim, fioletowym, żółtym czerwonym, czarnym i białym.

     Zabawa darem 1.2 rozwija wyobraźnię, precyzję oraz zdolności motoryczne dziecka. Podczas przewlekania sznureczka dzieci uczą się koncentracji i logicznego myślenia. Ćwiczą koordynację oko-ręka. 

     DAR 5B

     Dar 5B stanowi kontynuację i uzupełnienie daru 5, ale również doskonale współgra z pozostałymi darami. Linia cięcia w sześcianach i wyżłobione tunele stwarzają okazję do rozwijania inwencji twórczej, wznoszenia bardziej skomplikowanych konstrukcji, a także skłaniają do poszukiwania pasujących do siebie elementów.

       DAR 5P

     Dar 5P tworzy zestaw sześcianów z cyframi od 0 do 9 przeznaczonych do nawlekania oraz komplet 3 okręgów podzielonych na 2,3 oraz 4 równe części. 

     Dar 5P jest doskonały do kształtowania pojęć matematycznych, wprowadzania ułamków. Stwarza nieskończone możliwości użycia, tworzenia zadań, opowiadań, szukania „sprawiedliwych” rozwiązań w codziennym życiu.

     SIATKA GEOMETRYCZNA

     Drewniana siatka geometryczna o wymiarach 40cmx40cm, będąca doskonałym uzupełnieniem pracy ze schematami. Stanowi idealne podłoże do budowania przez dzieci swobodnych konstrukcji.

     Rozwija sprawność manualną, wyobraźnię przestrzenną, pobudza do poszukiwania i tworzenia nowych budowli. 

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych