• SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA

    •  

     GODZINY

     CZYNNOŚCI

     6:00 – 8:00

     Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne z rówieśnikami i nauczycielem.

     8:00 – 8:30

     Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci lub inspirowane przez nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem. 

     8:30 – 8:45

     Zabawy integrujące grupę, zabawy kołowe,  ćwiczenia artykulacyjne, zabawy ruchowe  muzyczno-ruchowe. Ćwiczenia poranne.

     8:45 – 9:00

     Czynności porządkowo - higieniczne wg obowiązującej procedury sanitarnej. Przygotowanie do śniadania.

     9:00 – 9:30

     Śniadanie-doskonalenie umiejętności estetycznego i kulturalnego  spożywania posiłku oraz poprawnego zachowania przy stole .

     Czynności higieniczne wg obowiązującej procedury

     9:30 – 10:30

     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą- kierowane oraz nie kierowane.  Praca wychowawczo – dydaktyczna – zastosowanie strategii freblowskich w oparciu o „ Program wychowania przedszkolnego  DAR ZABAWY” aut B.Bilewicz – Kuźnia, S. Kustosz, K. Małek

     10:30 – 11:45

     Zabawy  dowolne i spontaniczne przy niewielkim  udziale nauczyciela, oparte na inicjatywie i samodzielności dziecka. Gry ruchowe w sali gimnastycznej lub w sali grupowej.

     Zabawy i zajęcia ruchowe, spacery, zabawy na świeżym powietrzu obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe i ogrodnicze.

     11:45 – 12:00

     Czynności porządkowo - higieniczne .  Przygotowanie do posiłku.

     12:00 – 12:30

      Obiad. Kulturalne zachowanie przy stole, preferowanie zdrowego odżywiania, nie marnowania żywności.  Zabiegi higieniczne po posiłku.

     12:30 – 12:45

     Odpoczynek poobiedni – słuchanie bajek i opowiadań czytanych przez nauczycielkę lub odtwarzanych w formie audiobooków, słuchanie spokojnej muzyki relaksacyjnej. Masażyki relaksacyjne. Ćwiczenia oddechowe.

     12:45 – 13:45

     Zabawy wg określonych reguł dobrowolnie podejmowane przez dzieci, wyznaczone przez różne kierunki aktywności dziecka: zabawy spontaniczne, tematyczne, konstrukcyjno-manipulacyjne, gry i zabawy stolikowe. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy dowolne w sali, zajęcia ruchowe , spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu

     13:45 – 14:00

     Czynności porządkowo - higieniczne  , przygotowanie do posiłku.

     14:00 – 14:20

     Podwieczorek. Zabiegi higieniczne po posiłku.

     14:20 – 16:00

     Zabawy kołowe oraz muzyczno-ruchowe. Spotkanie w kręgu – omówienie bieżących spraw (podsumowanie dnia, sprawy wychowawcze  itp.)Zabawy dowolne zorganizowane z inicjatywy dzieci, rozwijające ich zainteresowania. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi. Rozchodzenie się dzieci.

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych