• DAR ZABAWY - koncepcja pedagogiczna F.Froebla

    • dzieje i w pewnych formach jest obecna do dziś.

     Pedagogika freblowska – główne założenia

     Pedagogika freblowska jest dziś obecna w przedszkolach polskich. Jej uniwersalny i sprawdzony system sprawia, że może być aktualna w każdym czasie i warunkach.

     Przede wszystkim pedagogika ta jest skoncentrowana na dziecku, na jego potrzebach i możliwościach. Nie narzuca z góry ustalonej metody działań, ale dostosowuje się do możliwości rozwojowych przedszkolaka.

     Dlatego pierwszym założeniem tej pedagogiki jest szacunek dla dziecka i jego indywidualności. Jest to podkreślanie, że każde dziecko jest kimś innym, rozwija się na swój jedyny i niepowtarzalny sposób. Wychowawca nie przyśpiesza tego rozwoju, daje dziecku czas na samodzielne odkrywanie świata.

     Froebel oparł swój system na zabawie. W wieku przedszkolnym dzieci powinny uczyć się poprzez zabawę. Jest ona przygotowaniem do szkoły, kształci umiejętności potrzebne w późniejszym życiu.

     Przedszkolak jest w wyjątkowym wieku. Ma szczególne prawa i przywileje, z których powinien korzystać. Jest to czas przeznaczony dla niczym nieskrępowanej zabawy, odkrywania świata i ekspresji twórczej.

     Stąd okres przedszkolny jest tu traktowany jako integralna część kształcenia ogólnego. Jest to niezbędny czas, który nie można stracić, nie można go przeskoczyć. Bez niego dalsza edukacja dziecka nie będzie tak skuteczna i efektywna. To wtedy dziecko ma zdobyć jak najwięcej doświadczeń, eksplorując otaczającą go rzeczywistość.

     Idea szacunku dla dziecka zakłada inną ważną zasadę: jego wszechstronny i harmonijny rozwój. Polega on na łączeniu wychowania moralnego z fizycznym i umysłowym. Nie oddziela tych rzeczywistości, ale szuka związków między nimi.

     Pedagogika freblowska stara się widzieć w dziecku osobę ze wszystkimi swoimi uczuciami, zdolnościami intelektualnymi, ze swoją moralnością. Uczy relacji między tymi aspektami życia poprzez wskazywanie na ich wzajemne powiązania. Dzięki temu dziecko może rozwijać wszystkie swoje sfery, nie przekreślając żadnej z nich.

     Czym jest dla nas edukacja ?

     „Rozwój i edukacja są naturalnymi potrzebami dzieci i należy je w tych procesach wspierać oraz pokazywać kierunek. Dziecko uczy się aktywnie nawiązując kontakt z osobami w swoim otoczeniu, odkrywając świat wszystkimi zmysłami i badając go. W ten sposób przyswaja sobie samodzielnie rzeczywistość i rozwija swoją osobowość.

     Edukacja dziecka to w naszym rozumieniu proces, który obejmuje zarówno rozwój kompetencji społecznych i emocjonalnych jak również kształtowanie zdolności motorycznych, językowych i kognitywnych. Proces uczenia się jest u dziecka procesem złożonym i całościowym, w którym biorą udział zmysły, ciało, język, uczucia, umysł i pamięć.”

     Źródło: FRÖBEL Koncepcja ramowa Wydawca: FFRÖBEL e.V., Stefan Spieker (prezes), Alexanderstraße 9, 10178 Berlin Redakcja: Jule Marx, Elisa Steinfeldt Autorzy: Annegret Kieschnick, Jule Marx, Elisa Steinfeldt

      

     ORGANIZACJA PRACY WG PROGRAMU

     Zajęcia dydaktyczne prowadzone według programu Dar Zabawy realizowane są w dwóch formach: pod postacią zajęć dydaktycznych w kole (określano jak Poranne koło) i zajęć rozwijających umiejętności poznawcze, społeczne i emocjonalne, realizowanych w grupach pracujących metodą stacyjną w czterech kącikach.

     Organizacja przestrzeni związana jest z organizacją zajęć dydaktycznych i realizacją podstawy programowej, która po zajęciach w Porannym kole przewiduje równoległą aktywność  dzieci w czterech grupach zabawowo – zadaniowych przy kącikach aktywności związaną z tematem dnia. Dobór grup może być celowy lub losowy. Grupa pracuje cały tydzień w takim samym składzie, każdego dnia w innym kąciku. Takie rozwiązanie pozwala na wielozmysłowe i wieloaspektowe poznawanie świata – z perspektywy piękna w kąciku twórczym, z perspektywy strukturalnej w kąciku badawczym, z perspektywy samodzielności i aktywności w kąciku gospodarczym oraz z perspektywy  własnych doświadczeń i obrazów umysłowych w kąciku darów (propozycje prac w grupach znajdują się w publikacji „Dar Zabawy. Metodyka i propozycje zajęć z dziećmi według założeń pedagogicznych Froebla” B. Bilewicz – Kuźnia, s. 240 – 281.) W danym tygodniu skład osobowy grupy jest taki sam, codziennie jednak grupa bawi się w innym kąciku.

     Zajęcia w Porannym kole mogą być wprowadzeniem do zajęć w grupach lub ich podsumowaniem. Ten etap dnia dzieci spędzają w całej grupie. Są to najczęściej zajęcia z wierszem, zabawy orientacyjno-porządkowe organizowane przy użyciu darów, a także inne aktywności proponowane przez autorkę programu Dar Zabawy.

     W programie przyjęto założenie, że zajęcia w Porannym kole i/lub aktywność w grupach zabawowo-zadaniowych jest realizowana przez co najmniej trzy dni w tygodniu. Jeden z tych dni może być dniem rozpoczęcia lub zakończenia tygodnia pracy. Tego dnia mogą odbywać się zajęcia w plenerze lub spotkanie z ciekawą osobą.

     KĄCIKI ZABAWOWO-ZADANIOWE

     Program Dar Zabawy proponuje przemyślaną, dostępną dla dziecka i użyteczną organizację przestrzeni – sali przedszkolnej, w której zaznaczone są cztery kąciki aktywności:

     1. Kącik badawczy – to miejsce, w którym dziecko działa zarówno w sposób swobodny, jak i kierowany. Zabawy badawcze wyrażają dziecięcą potrzebę eksplorowania. Działania te powinny odbywać się pod czujnym okiem nauczyciela. Przykładowy zestaw materiałów i pomocy w kąciku badawczym: akcesoria do manipulowania, przesypywania, eksplorowania przestrzeni – pojemniki, lejki, lupy, lornetki, kompasy, miarki, linijki, wagi itp.);
     2. Kącik twórczy (twórczych prac ręcznych) – to miejsce, w którym dzieci mogą rozwijać kreatywność, twórczość i zamiłowanie do aktywności artystycznej. W kąciku twórczym mogą znaleźć się materiały plastyczne, a także rekwizyty i pomoce związane ze sztuką muzyczną, plastyczną, teatralną i filmową);
     3. Kącik gospodarczy – to miejsce, w którym prowadzone są zajęcia kulinarne i ogródkowe, najczęściej ma charakter małej kuchni lub ogródka. Dzieci uczą się w nim przyrządzania łatwych potraw, ćwiczą eleganckie nakrywanie do stołu i poznają zasady savoir-vivre’u. W części ogródkowej zajmują się pielęgnacją roślin, ziół i kwiatów , a także hodowlą małych zwierząt. Kącik gospodarczy może zawierać elementy kuchenne – nożyki, łyżeczki, tacki,  a także elementy porządkowe – ściereczki, miotełki oraz akcesoria do pielęgnacji roślin czy zwierząt);
     4. Kącik darów – to miejsce, w którym znajdują się pudełka z darami. Oprócz nich w skład kącika wchodzą również elementy tzw. małego i dużego świata, czyli zabawki przedszkolne: figurki z jajek niespodzianek, plastikowe postaci, zwierzęta, lalki, klocki czy domki.

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych