• PLAN PRACY

    •  

                    
     „ Dziecko ma sto języków, sto rąk, sto myśli , sto sposobów   w jaki myśli, bawi się i mówi.
     Sto –  zawsze sto rodzajów  słuchania, dziwienia się i kochania.
     Sto radosnych sposobów na śpiewanie i rozumienie , na odkrywanie stu światów
     na swobodne wymyślanie stu światów , na marzenie o stu światach.(….)”

                                                                                                                Dziecko składa się ze stu. Loris  Malaguzzi                                                                                                                  Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej ma wyjątkowy charakter. Z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw. Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym na szczególną uwagę zasługują zatem: modelowanie, naśladowanie pozytywnych wzorców, świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo, odczuwanie i eksplorację dostępnej przestrzeni z zastosowaniem zasad indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Proces kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych trwa przez całe życie, a jego instytucjonalnym początkiem jest uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej.

     Realizacja  kompetencji kluczowych w roku szkolnym 2023/2024:

     Kompetencja 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.

     Kompetencja 2.  Porozumiewanie się w językach obcych.

       Kompetencja 3.   Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.

     Kompetencja 3. Kompetencje matematyczne:

     Kompetencja 3. Kompetencje naukowo-techniczne:

        Kompetencja 4.  Kompetencje informatyczne.

        Kompetencja 5.  Umiejętność uczenia się.

      Kompetencja 6.   Kompetencje społeczne i obywatelskie.

       Kompetencja 7.  Inicjatywność i przedsiębiorczość.

       Kompetencja 8.  Świadomość i ekspresja kulturalna.

      

     Tworzenie inspirującego środowiska edukacyjnego.

     ZADANIA DO REALIZACJI

     I ORGANIZOWANIE ZABAWY I NAUKI POPRZEZ ODWOŁYWANIE SIĘ DO RÓŻNYCH PREFERENCJI DZIECKA

     II  WIELOASPEKTOWE  POZNANIE DZIECKA  

     III  WDRAŻANIE OPRACOWANYCH NARZĘDZI I  PROCEDUR  DOSTOSOWANYCH   DO ZAISTNIAŁEJ RZECZYWISTOŚCI

      

      

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych