• RAMOWY ROZKŁAD DNIA

    •  

      

     Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; Zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia wychowawczo - dydaktyczne, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela – wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

     Bezpłatne 6 h

     realizowana jest od  8:00 do  14:00

      

      

     6:00 – 8:00

     Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne

     według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela;

     Realizacja bezpłatnych 6 h

      

      

      

     8:00 – 8:45

     Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce,

     zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela.

     Obserwacja pedagogiczna.

     Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.

     8:45 – 9:00

     Przygotowanie do śniadania.

     Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych,

     kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka

     i przygotowaniem do śniadania.

      

     9:00 – 9:30

     Śniadanie

     Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego

     i kulturalnego zjadania posiłków.

      

     9:30 – 10:30

     Zajęcia wychowawczo – edukacyjne,

     realizowane według wybranego programu

     wychowania przedszkolnego,

     wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

      

     10:30–10:45

      

     Czynności samoobsługowe dzieci związane

     z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze

      

     10:45-11:45

     Gry i zabawy ruchowe na powietrzu,

     w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,

     prace porządkowo – ogrodnicze,

     spacery i wycieczki.

     W przypadku nieodpowiedniej pogody

     – gry i zabawy ruchowe w przedszkolu.

      

     11:45-12:00

      

     Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych,

     kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka

     i przygotowaniem do obiadu

      

     12:00-12:30

     Obiad

     Kształtowanie nawyków samodzielnego,

     estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

      

     12:30-13:45

      

     Odpoczywamy – maluchy ; poobiedni relaks

     , słuchanie literatury dziecięcej

     czytanej przez nauczyciela lub z nagrań


     Zabawy dowolne, dydaktyczne,

     organizowane w sali lub ogrodzie

      

     13:45 – 14:00

      

      

     Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych

     , kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka

     i przygotowaniem do posiłku

      

                               14:00-14:30

      

     Podwieczorek. Kształtowanie nawyków samodzielnego,

     estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

      

     14:30-17:00

      

     Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze

     organizowane przez nauczyciela

     oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,

     obserwacja pedagogiczna,

     praca indywidualna, kontakty okolicznościowe

      

 • Galeria zdjęć

   brak danych