Nawigacja

WIZYTÓWKA STATUT PODSTAWA PROGRAMOWA RAMOWY ROZKŁAD DNIA ZASADY ODPŁATNOŚCI PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2020-2021 PRACOWNICY PRZEDSZKOLA Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach PROGRAMY RADA RODZICÓW KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21 HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2020/21

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 32 w Katowicach

 

               
„ Dziecko ma sto języków, sto rąk, sto myśli , sto sposobów   w jaki myśli, bawi się i mówi.

Sto –  zawsze sto rodzajów  słuchania, dziwienia się i kochania.
Sto radosnych sposobów na śpiewanie i rozumienie , na odkrywanie stu światów
na swobodne wymyślanie stu światów , na marzenie o stu światach.(….)”

                                                                                                           Dziecko składa się ze stu. Loris  Malaguzzi

                                                                                                                  

Kształtowanie kompetencji w placówce przedszkolnej ma wyjątkowy charakter. Z jednej strony ma na celu wyposażenie dziecka w odpowiednią wiedzę, a z drugiej – dostarczenie okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwią kształtowanie odpowiednich postaw. Na tym etapie rozwojowym i edukacyjnym na szczególną uwagę zasługują zatem: modelowanie, naśladowanie pozytywnych wzorców, świadome tworzenie sytuacji pozwalających na aktywne uczestnictwo, odczuwanie i eksplorację dostępnej przestrzeni z zastosowaniem zasad indywidualnego podejścia do każdego dziecka. Proces kształtowania i rozwijania kompetencji kluczowych trwa przez całe życie, a jego instytucjonalnym początkiem jest uczestnictwo dziecka w różnych formach edukacji przedszkolnej.

Realizacja  kompetencji kluczowych w roku szkolnym 2020/2021:

Kompetencja 1. Porozumiewanie się w języku ojczystym.

Kompetencja 2.  Porozumiewanie się w językach obcych.

  Kompetencja 3.   Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne.

Kompetencja 3. Kompetencje matematyczne:

Kompetencja 3. Kompetencje naukowo-techniczne:

   Kompetencja 4.  Kompetencje informatyczne.

   Kompetencja 5.  Umiejętność uczenia się.

 Kompetencja 6.   Kompetencje społeczne i obywatelskie.

  Kompetencja 7.  Inicjatywność i przedsiębiorczość.

  Kompetencja 8.  Świadomość i ekspresja kulturalna.

 

Tworzenie inspirującego środowiska edukacyjnego.

ZADANIA DO REALIZACJI

I ORGANIZOWANIE ZABAWY I NAUKI POPRZEZ ODWOŁYWANIE SIĘ DO RÓŻNYCH PREFERENCJI DZIECKA

II  WIELOASPEKTOWE  POZNANIE DZIECKA  

III  WDRAŻANIE OPRACOWANYCH NARZĘDZI I  PROCEDUR  DOSTOSOWANYCH   DO ZAISTNIAŁEJ RZECZYWISTOŚCI

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
  • (32) 251-58-74

Galeria zdjęć