Nawigacja

WIZYTÓWKA STATUT PODSTAWA PROGRAMOWA RAMOWY ROZKŁAD DNIA ZASADY ODPŁATNOŚCI PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2020-2021 PRACOWNICY PRZEDSZKOLA Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach PROGRAMY RADA RODZICÓW KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21 HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2020/21

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 32 w Katowicach

ZASADY ODPŁATNOŚCI

 

Opłaty za przedszkole

 1. Koszty pobytu dziecka w przedszkolu obejmują :

- opłatę stałą – 1,00 zł za każdą godzinę świadczeń realizowanych poza podstawą programową

- opłatę za wyżywienie – 6 zł dziennie za 3 posiłki ( śniadanie, obiad, podwieczorek)

 1. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza drugie dziecko, opłata stała, o której mowa w pkt 1 wynosi 0,65 zł za każdą godzinę świadczeń
 2. W godzinach od 8:00 do 14:00 realizowana jest bezpłatnie 6 h. 
 3. Opłata stała naliczana jest zgodnie z zawartą umową za godziny świadczeń wykraczające poza bezpłatne godziny, tj.

 od 6:00 do 8:00 oraz od 14:00 do 17:00.

 1. Opłaty, o których mowa w pkt 1 płatne są miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca za dany miesiąc.
 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, opłata za wyżywienie i stała podlegają zwrotowi za każdy dzień nieobecności.
 3. Wysokość opłaty stałej ustala Rada Miasta Katowice – Uchwała Nr LII/1247/14 Rady Miasta Katowice z dnia 30 lipca  2014 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.
 4. Wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
  Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
 • (32) 251-58-74

Galeria zdjęć