Nawigacja

WIZYTÓWKA STATUT PODSTAWA PROGRAMOWA RAMOWY ROZKŁAD DNIA ZASADY ODPŁATNOŚCI PLAN PRACY NA ROK SZKOLNY 2020-2021 PRACOWNICY PRZEDSZKOLA Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach PROGRAMY RADA RODZICÓW KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/21 HARMONOGRAM UROCZYSTOŚCI W ROKU SZKOLNYM 2020/21

MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 32 w Katowicach

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

 

Ramowy rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; Zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia wychowawczo - dydaktyczne, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela – wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole.

Bezpłatne 6 h

realizowana jest od  8:00 do  14:00

 

 

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci, gry, zabawy i zajęcia dowolne według pomysłów dzieci lub przy niewielkim udziale nauczyciela;

Realizacja bezpłatnych 6 h

 

 

 

8:00 – 8:45

Ćwiczenia poranne, ze śpiewem, przy muzyce, zabawy integracyjne w grupie organizowane przez nauczyciela.

Obserwacja pedagogiczna.

Rozmowy kierowane z dziećmi zgodne z tematyką kompleksową i zainteresowaniem dzieci.

8:45 – 9:00

Przygotowanie do śniadania.

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do śniadania.

 

9:00 – 9:30

Śniadanie

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłków.

 

9:30 – 10:30

Zajęcia wychowawczo – edukacyjne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych.

 

10:30–10:45

 

Czynności samoobsługowe dzieci związane z przygotowaniem do wyjścia na świeże powietrze

 

10:45-11:45

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo – ogrodnicze, spacery i wycieczki. W przypadku nieodpowiedniej pogody – gry i zabawy ruchowe w przedszkolu.

 

11:45-12:00

 

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do obiadu

 

12:00-12:30

Obiad

Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

 

12:30-13:45

 

Odpoczywamy – maluchy ; poobiedni relaks, słuchanie literatury dziecięcej czytanej przez nauczyciela lub z nagrań


Zabawy dowolne, dydaktyczne, organizowane w sali lub ogrodzie

 

13:45 – 14:00

 

 

Wyrabianie nawyków i czynności higienicznych, kulturalnych, związanych z samoobsługą dziecka i przygotowaniem do posiłku

 

                          14:00-14:30

 

Podwieczorek. Kształtowanie nawyków samodzielnego, estetycznego i kulturalnego zjadania posiłku.

 

14:30-17:00

 

Zabawy ruchowe, edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
    Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29
  • (32) 251-58-74

Galeria zdjęć