• PROJEKTY EDUKACYJNE

    •  

     jest to metoda interdyscyplinarna, która zakłada u uczących się znaczną samodzielność i odpowiedzialność. Projekty mogą być wykonywane grupowo lub indywidualnie.  Dzieci podczas pracy nad swoimi projektami powinny mieć zapewniony swobodny dostęp do różnych przedmiotów oraz pomocy nauczyciela. Metoda projektu pomaga stworzyć zintegrowany zespół , w którym dzieci przez pracę w grupie- uczą się rozwiązywania problemów, aktywnego słuchania, skutecznego komunikowania się, a także zdobywają poczucie własnej wartości. Metoda projektu wdraża dzieci do planowania oraz organizowania swojej pracy, a także do dokonywania samooceny. Podczas projektu praca odbywa się w indywidualnie ustalonym czasie i tempie. Metoda taka umożliwia doświadczenie solidarności oraz radości ze wspólnego wysiłku, a także poczucie identyfikacji z zadaniem, które pozwala przezwyciężyć konflikty między jednostkami.

     Projekt musi zawierać 4 podstawowe cechy:

     • Nabywanie wiedzy powinno zachodzić głównie dzięki samodzielnemu rozumowaniu i rozwiązywaniu problemów, a nie za pomocą pamięciowego przyswajania wiedzy
     • Aktywność dziecka ma na celu nie tylko gromadzenie wiedzy , czy doświadczeń, lecz także zmianę nastawienia dziecka do uczenia się
     • Dzieci pracują nad zagadnieniami, które ich interesują i wynikają z ich naturalnych potrzeb
     • Wprowadzenie rozważań teoretycznych  następuje  w miarę potrzeb i zawsze wynika z realizowanych działań praktycznych

     Aby efektywnie pracować metodą projektu, należy przestrzegać określonych faz pracy, do których należą:

     • Zainicjowanie projektu
     • Spisanie kontraktu
     • Wybór tematu
     • Podział na grupy
     • Sformułowanie ogólnych oraz szczegółowych celów projektu
     • Przygotowanie harmonogramu, podział pracy
     • Realizacja projektu
     • Prezentacja wyników projektu
     • Ewaluacja

     Metoda projektu jest czasochłonna i wymaga również reorganizacji czasu pracy stylu pracy ze strony nauczyciela oraz dzieci. Ogromnie ważna jest postawa nauczyciela, który powinien być partnerem współdziałającym z dziećmi. Jego rola polega na zachęcaniu dzieci do podejmowanych działań, stymulowaniu rozwoju dziecka.

      

     GRUPA 4

     projekt BEZPIECZNY PRZEJAZD -"Szlaban na ryzyko"

      

      

     W październiku 2020 w   grupie 6 latków zrealizowany zostanie projekt w ramach kampanii społecznej

     BEZPIECZNY PRZEJAZD -"Szlaban na ryzyko"

     opracowany przez PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A. Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu.

     Zajęcia  edukacyjne  na temat bezpieczeństwa na terenie kolejowym odbywać się będą na podstawie zeszytów  edukacyjnych i kolorowanek PODRÓŻUJ Z AMBASADORKĄ BEZPIECZEŃSTWA

     Szczegóły dotyczące kampanii www.bezpieczny-przejazd.pl

      

     WE WRZEŚNIU 2019 W GRUPACH STARSZYCH ZOSTANIE ZREALIZOWANY PROJEKT EDUKACYJNY:

      

        ZISTA -  ŚLĄSKO  BABKA – działania KULINARNE z wykorzystaniem  wybranych technik freinetowskich .

            

                       W trakcie realizacji projektu przedszkolaki  będą kształcić swoje praktyczne umiejętności kulinarne oraz poznawać  treści związane z edukacją regionalną ( tradycyjne potrawy). Będą doskonalić umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem AGD, który ułatwia pracę cukiernika.
     Działania z fiszkami   pozwolą  kształcić umiejętności współpracy  i   czerpać radość ze wspólnego przygotowywania   wypieku.W trakcie zajęć dzieci zdobywać  będą medal „MAŁEGO CUKIERNIKA”  z ustalonym  regulaminem.

     Projekt   edukacyjny został zrealizowany w styczniu 2020 w grupach starszych

     Temat:    FERIE Z FILMEM ANIMOWANYM – PRZYGODY KRECIKA

                  – działania z wykorzystaniem  wybranych technik freinetowskich.

     Cele ogólne

     • ćwiczenie koncentracji uwagi i pamięci,
     • stymulowanie rozwoju mowy,
     • pobudzanie kreatywności i wyobraźni podczas zadań stawianych do wykonania
     • rozwijanie postawy ,   uczestnika i konsumenta  kulturopodobnych wytworów

      

     Zaety zastosowania filmu animowanego:

     • treść   dostosowana do wieku dziecka. 
     • nieprzeładowane efektami specjalnymi, niosące jakieś wartości i przesłanie.
         brak  efektów specjalnych, których obraz  zmienia  się szybko -  uniknie  przeładowania informacjami dziecka  
     •   stymulowanie dziecka obrazem  wywoływanie zaciekawienia, skupienia uwagi, koncentracji

      

       Zastosowanie  świadomego przekazu , który ma jakiś sens, daje pozytywne emocje. Często w sposób przystępny pokazuje w jakiś sposób przeżyć i rozwiązać trudne życiowe sytuacje. Jest to alternatywa w dobie ogólnie dostępnego Internetu dzieci trafiają na praktycznie wszystko - niezależnie od jakości, formy czy treści. Rozbudzanie    świadomości dziecka i dostrzeganie przyjemności  z uczestniczenia
      

     Rozumienie i otwartość na język filmowy to proces, który powinniśmy rozwijać i pielęgnować w dzieciach.  Po  obejrzeniu każdego  filmu jest   rozmawianie  o nim w kręgu rówieśników : ocenianie, krytykowanie bohaterów.

     Dodatkowo źródłem obserwacji pedagogicznej będzie    obserwacja  reakcji dziecka podczas oglądania.

     Źródła:CYKL  FILMÓW Z CYKLU „ KRATKY FILM PRAHA”  - PŁYTY  VCD  z cyklu  KRECIK

     Stevenson J.A., (1930), Metoda projektu w nauczaniu. LwówE. Skowrońska-Labecka, Dźwięk i gest, Warszawa 1984

     ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROJEKTU ZNAJDZIECIE W ALBUMIE FOTOGRAFICZNYM

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
   • mp32katowice@interia.pl
   • mp32katowice@interia.pl
   • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29 40-431 KATOWICE Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych