• SZCZEGÓŁOWY ROZKŁAD DNIA W GRUPIE 4 W ROKU SZKOLNYM 2021/22

      

     GODZINY

     CZYNNOŚCI

     6.30-8.00

     Schodzenie się dzieci do przedszkola . Zabawy służące realizacji pomysłów i zainteresowań dzieci. Kontakty indywidualne z rówieśnikami i nauczycielem

     8.00-8.30

     Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci lub inspirowane przez nauczyciela , praca indywidualna z dzieckiem

     8.30-8.45

     Zabawy integrujące grupę , zabaw kołowe , ćwiczenia artykulacyjne , zabawy ruchowe , ćwiczenia poranne

     8.45-9.00

     Zabiegi porządkowo- higieniczne , przygotowanie do śniadania

     9.00-9.30

     Śniadanie – doskonalenie umiejętności estetycznego i kulturalnego  spożywania posiłku oraz poprawnego zachowania przy stole .Czynności higieniczne wg obowiązującej procedury

     9.30-11.30

     Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą- kierowane oraz nie kierowane w formie zespołów zadaniowo- zabawowych wg koncepcji F. Froebla

     Zabawy dowolne w sali, zajęcia ruchowe , spacery, zabawy na świeżym powietrzu, zabawy i gry ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe, zabawy ruchowe z określonym elementem ruchu

     11.30-12.00

     Czynności samoobsługowe i higieniczne , wg obowiązującej procedury, przygotowanie do obiadu

     12.00-12.30

     Obiad – doskonalenie umiejętności estetycznego i kulturalnego  spożywania posiłku oraz poprawnego zachowania przy stole  preferowanie zdrowego odżywiania

     12.30-12.45

     Relaks, odpoczynek, słuchanie tekstu czytanego , bajek muzycznych ,ćwiczenia ortofoniczne , paluszkowe, masażyki itp.

     12.45-13.45

     Tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej , muzycznej, ruchowej , werbalnej dzieci- rozwijanie kompetencji kluczowych , obserwacja pedagogiczna

     13.45-14.00

     Czynności samoobsługowe i higieniczne ,wg obowiązującej procedury, przygotowanie do podwieczorku

     14.00-14.20

     Podwieczorek - doskonalenie umiejętności estetycznego i kulturalnego  spożywania posiłku oraz poprawnego zachowania przy stole.   Czynności higieniczne wg obowiązującej procedury

     14.20-16.00

     Zabawy zorganizowane, dowolne  z inicjatywy dzieci, ćwiczenia indywidualne  dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, zabawy i gry edukacyjne zespołowe i indywidualne.   Rozchodzenie się dzieci

      

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
   • mp32katowice@interia.pl
   • mp32katowice@interia.pl
   • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29 40-431 KATOWICE Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych