•  BIERZEMY UDZIAŁ W REALIZACJI  MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY 

     Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi, specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi w całej Polsce i za granicą, głównie na podstawie publikacji wydawanych i sprzedawanych przez Grupę MAC S.A.

     Cele  szczegółowe:

     a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom − uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

     b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

     c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

     d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

      e)przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych

     f) propagowanie praw dziecka;

     g) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

     h) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

     i) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

     j) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

     k) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

     l) promocja placówki oświatowej;

     m) rozwijanie współpracy między nauczycielami;

      Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023.

     Organizatorami projektu w roku szkolnym 2022/2023 są Aneta Konefał, dyrektor Przedszkola Publicznego nr 1 w Kolbuszowej, oraz Grupa MAC S.A. (właściciel marek: MAC Edukacja, MAC Technologie i MAC Dydaktyka), z siedzibą w Kielcach, przy ulicy Witosa 76, we współpracy z CEBP 24.12 Sp. z o.o., wydawcą miesięcznika „Bliżej Przedszkola”. 

      

  • Kontakty

   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach
   • mp32katowice@interia.pl
   • mp32katowice@interia.pl
   • (32) 251-58-74; 797447200; 797447300;
   • Miejskie Przedszkole nr 32 w Katowicach, ul. Szopienicka 29 40-431 KATOWICE Poland
 • Galeria zdjęć

   brak danych